Steng tunnelene

Hanekleivtunnelen har rast sammen. I 2003 raste Oslofjordtunnelen. Hanekleivtunnelen er bygget på samme prinsipp som Oslofjordtunnelen, med såkalt Ekeberghvelv i taket. Etter raset i Oslofjordtunnelen skulle alle tunneler Oslo-området sjekkes. Dette arbeidet kan ikke ha vært godt nok.

Ved ulykker i luft og på jernbane blir gjerne alt materiell av samme konstruksjon tatt ut av drift inntil alle forhold er klarlagt. Dette for å sikre at liknende ulykker skjer.

Hvilke tunneler som er bygget etter samme prinsipp, og der fjellet kan være dårlig, må stenges straks. Vegvesenet håper å åpne nordgående løp i Hanekleivtunnelen snarest. Det må de ikke få lov til.

Uavhengige fjell- og tunnelfagfolk må først undersøke de aktuelle tunnelene og gi klarsignal. Hvelvingen må fjernes og tunneltaket inspiseres og undersøkes grundig. Først når sikringsarbeidene er utført får tunnelene åpnes igjen. Man må en gang lære her.

Ekspertisen har vi. Det har aldri vært mangel på den her i landet. Det er evnen og viljen til å høre på dem som mangler, jfr. Romeriksporten og Oslofjordtunnelen. Iveren etter å få bygget en så billig tunnel er for stor og respekten for geoteknikk for liten. Det er tydelig at hvis tunnelen ikke har rast sammen på åpningsdagen så “virker” den. Og enhver tunnel er selvsagt “trygg” inntil den raser sammen. Skal man tro byggherren. Ekspertene tilkalles først når ulykken har skjedd og de tydeligvis hadde rett i sine advarsler.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Steng tunnelene”