Østfold til kamp for nytt sykehus

Seng i rom på dansk sykehus. Fotograf: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons

Omkring 2000 mennesker deltok fredag kveld i et fakkeltog for nytt østfoldsykehus i sentrum av Sarpsborg. Østfoldingene går nå sammen i et unisont og høylytt krav om at man må komme i gang med byggingen av et nytt sykehus, straks. Kravet rettes først og fremst til Helse Sør-Øst, men også til Regjeringen.


– Nå har vi ventet lenge nok, var gjennomgangstonen i Sarpsborg i kveld.

Nedslitte bygninger

Sykehusene i Østfold er nedslitte og tungdrevne, spesielt hovedsykehuset i Fredrikstad, men det står omtrent like dårlig til ved de andre avdelingene. Planleggingen av nytt sykehus i Østfold har pågått i mange år, tomt er forlengst utpekt, tegningene er klare. Etter at enighet var oppnådd lokalt har så å si samtlige østfoldpolitikere stått samlet i kravet om nytt sykehus. Fra kommunalpolitikere over hele fylket, via fylkespolitikerne til østfoldbenken på Stortinget har det vært krevd høylytt, det har vært sendt brev med grunngitte spørsmål til helseministeren. Alle de store partiene har hatt denne saken som en av de viktigste, ja, den viktigste saken ved fylkestingsvalget, og for drøyt to år side var saken også het ved stortingsvalget.

Etter fakkeltoget i kveld var det en rekke appeller, ved blant andre hovedtillitsvalgt ved sykehuset i Østfold og ved fylkesordfører Ole Håbeth.

Markeringen skulle vise at kravet er massivt, fra befolkningen, fra nåværende, tidligere og potensielle pasienter, og fra de ansatte på alle nivåer.

Østfoldingene føler seg forbigått og utsatt for trenering fra Helse Øst, nå Helse Sør-Øst, Helsedepartementet og Regjeringen. Man forlanger Stoltenberg på banen. Østfoldingene har neppe vært så krigerske siden aksjonene for å få bygget ut E6 og E18 gjennom fylket startet for over sju år siden. Den saken ble vunnet, men mot mangeårige bompenger.

Lang planlegging, nye utsetteler

Det nye sykehuset er planlagt å ligge på Kalnes nord i Sarpsborg, like ved E6. Hele prosessen starten for omkring ti år siden, og alle nødvendige vedtak er alt gjort i Østfold. Tegningene er så å si klare, men helt klare blir de jo ikke før vedtak er fattet. Det har vært stor optimisme for at det nå endelig var Østfolds tur, for det har bare kommet positive tilbakemeldinger fra helsestatsrådene, sist fra helseminister Sylvia Brustad. Men for et par dager siden skrev administrerende direktør i Helse Sør-Øst en kronikk i Fredriksstad Blad, der hun antyder at det neppe blir fattet noe vedtak om bygging i Østfold før en samlet utredning om sykehusstrukturen i Oslo-området var ferdig. Det fikk østfoldingene, med fylkesordføreren i spissen, til virkelig å se rødt, og å reise bust.

– Østfold er ikke en del av Oslo, freste Håbeth.

Håbeth er likevel, som alltid, ukuelig optimist, og tror på en endelig byggevedtak i løpet av 2008. Likevel ser det ut til at østfoldingene flest ikke er like optimistiske. I alle fall kunne det under fakkeltoget nå virke som at nå skal det aksjoneres, nå finner vi oss ikke å vente lenger, på utredninger og på å finne penger. Som så mange har påpekt, det som er dyrt er å drive sykehus, ikke å bygge et. Det var satt opp busser til kveldens fakkeltog. Trolig blir den nye aksjoner, da i Oslo, trolig også med egne busser. Er det noe østfoldingene kan, spesielt fredrikstadfolk, så er det å reise med buss til Oslo for å markere seg (cupfinalen i fjor).

Foto: Pasientrom fra et dansk sykehus. Fotograf: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons
Også publisert på iNorden


Publisert

i

,

av

Stikkord: