Kategori Fredrikstad

Moss Lufthavn sikret drift

Moss Lufthavn Rygge (MLR) eies av Forsvaret, og drives av Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) etter at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), med basis i en inngått samarbeidsavtale med RSL, i 2004 søkte og fikk tildelt konsesjon for sivil flyplass. Konsesjonsvilkårene…

Premiere for filosofikafé i Fredrikstad

HVA OM SAMLIV OG EKTESKAP BLE KJØNNSNØYTRALE? Dette aktuelle spørsmålet var emnet for et innledningsforedrag professor Kjetil Hafstad holdt for bortimot 70 fremmøtte kafegjester i Fredrikstad i går kveld. Foredraget og den påfølgende samtalen dannet innledning til en serie på…