Fredrikstad mot 2020

FredrikstabruaPå tross av at Fredriksstad Blad forsøker skape tvil om saken: Det er ingen tvil om at Fredrikstad Høyre satser på kunnskap i skolen. De virkemidler partiet vil bruke for å nå målet er:

 1. Fredrikstad Høyre vil satse enda mer på øke lærernes kompetanse. Vi vil øke ressursene til etter- og videreutdanning av lærere.
 2. Styrke opplæringen av minoritetsspråklige gjennom etterutdanning av lærere med norsk som andrespråk.
 3. Utarbeide rutiner og innføre systemer som gjør at elever med lærevansker fanges opp og får hjelp tidligere i opplæringsløpet. På sikt skal ingen elever med lærevansker skrives ut av grunnskole i Fredrikstad uten at deres lærevansker er kartlagt og dokumentert.
 4. Videreføre det gode trepartsamarbeidet som er innledet gjennom dialogkonferansene der skoleeier, ansatte/tillitsvalgte og foresatte er støttespillere.
 5. Ungt entreprenørskap skal utvides og etableres som en del av Fredrikstad skolen. Erfaringer viser at elevene har et stort læringsutbytte av ungt entreprenørskap og at mange av de som er med i denne typen opplegg starter egne bedrifter senere.
 6. Styrke ordningen med leksehjelp. Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte etter skoletid for elevene skal utvides.
 7. Styrke rådgivingstjenesten som binder grunnskole og videregående skole sammen.
 8. Rektors rolle som skoleleder skal styrkes. Skolelederutdanning må prioriteres som et ledd i skolens kvalitetsutvikling.
 9. Barn med nedsatt funksjonsevne skal få et helhetlig skoletilbud med SFO.
 10. Høyre vil øke inntaket av lærlinger i Fredrikstad kommune.
 11. Talenter må anerkjennes og gis hjelp til fordypning. Starte forsøk med ordninger, som ivaretar de med spesielle anlegg innen realfag og språk, for å følge opp kunnskapsløftet.
 12. Fredrikstad Høyre skal arbeide for å gi et tilbud om sommerskole i perioden.

Fortsett å lese Fredrikstad mot 2020

Rygge i Østfold, Norge

Verdens største flyselskap (målt etter antall internasjonale passasjerer, Europas største etter antall passasjerer), Ryanair, åpnet for et par dager siden sin 40. base på Moss Lufthavn Rygge i Østfold. Tre fly skal overnatte, foreløpig.

Rygge ligger ca 60 km fra Oslo, med bil ca 40 minutter og med tog eller buss ca 50 minutter. Fra byene i Østfold er det klart kortere reisetid.

Rygge blir Norges femte største flyplass! Det blir over 40 destinasjoner å reise til. Jeg vet ikke hvor mange det var fra gamle Fornebu, men det var neppe særlig flere.

Fortsett å lese Rygge i Østfold, Norge

Maximo og minimo på Fredrikstad Kino

Fredrikstad Kino er kåret til «årets kino» for sjuende år på rad, hvert eneste år siden 2002, da den åpnet. Det er en fantastisk prestasjon av kinodaministrasjonen og de ansatte.

Forventingene er derfor store når det gjelder kvaliteten på selve forestillingen, om ikke nødvendigvis til selve filmen, når man tar en tur på Fredrikstad Kino, min hjembys kino. Det skal fungere, og det skal fungere knirkefritt.

På vei inn ser vi gjennom den åpne døren til kontrollrommet at det er en avslappet stemning. Det «årnær sæ».

Fortsett å lese Maximo og minimo på Fredrikstad Kino

Apenes ekskludert – heia Apenes

Jeg synes ikke Fredrikstad Høyres eksklusjon av Georg Apenes virker verken veloverveid eller klok. Artikkel VG.no. Artikkel Dagbladet.no.

Georg Apenes
Georg Apenes
Georg Apenes snakker mye og høyt. Georg Apenes kan være arrogant så det holder. Når han ikke får viljen sin blir han tverr. Hans seneste kritikk av «juntaen» i Østfold Høyre faller på sin egen urimelighet. Georg Apenes liker ikke Martin Engeset og vil heller ha Ingjerd Schou på førsteplassen i Østfold. Et annet eksempel fra kritikken:

– Før måtte man vise at man hadde kompetanse og erfaring. Nå har Høyre blitt en karrierestige i seg selv. 22-åringer som ikke er blitt tørre bak ørene skyves frem.

Apenes uttalte også at han ikke vil stemme Høyre ved neste valg dersom Martin Engeset blir toppkandidat.
Fortsett å lese Apenes ekskludert – heia Apenes

Tiden er alltid på farten

Time is always on the run
We’ve only just begun

Nå blir det ikke Roger Hodgson 22. juli, men trolig heller i august. Også da i Tyskland. Roger Hodgson var to ganger i Norge i siste år, nemlig i Steinkjer (les!) og Sandnes (mai).

Bare i Fredrikstad finnes det minst tre ekstreme Supertramp-fans. En av dem er meg. En annen er Kirsti Cath Dahle, hun med Kokeboka på nett.

I dag fyller Kirsti Cath 48 år, og gratulasjonen finner du her.

Om et par år, i 2010, i midten eller slutten av juli, kommer Rodger Hodgson til Fredrikstad. Det blir livets mest bestydningsfulle og ekstatiske/orgasmiske konsert.

For Supertramp er forrige århundrets største og mest talentfulle musikkgruppe (band), og «Child of Vision» er tidenes største musikalske verk. Intet mindre.

Men det var Kirsti Cath jeg skulle gratulere med dagen, og med Kokeboka 2.0.

Moss Lufthavn sikret drift

Norwegian Air Shuttle Boeing 737-300
Moss Lufthavn Rygge (MLR) eies av Forsvaret, og drives av Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) etter at Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL), med basis i en inngått samarbeidsavtale med RSL, i 2004 søkte og fikk tildelt konsesjon for sivil flyplass. Konsesjonsvilkårene innebar blant annet et passasjertak på 774.000 passasjerer. Luftfartstilsynet vedtok så i 2007 at åpningstidene skal være kl 07.00 – 23.00 alle dager.

Fortsett å lese Moss Lufthavn sikret drift

Premiere for filosofikafé i Fredrikstad

FredrikstadFilosofikafé. Fotograf: Knut Sparhell

HVA OM SAMLIV OG EKTESKAP BLE KJØNNSNØYTRALE? Dette aktuelle spørsmålet var emnet for et innledningsforedrag professor Kjetil Hafstad holdt for bortimot 70 fremmøtte kafegjester i Fredrikstad i går kveld. Foredraget og den påfølgende samtalen dannet innledning til en serie på åtte filosofisk orienterte samtalekvelder.

Fortsett å lese Premiere for filosofikafé i Fredrikstad