Absurd sikkerhetskontroll

* Frustrerte passasjerer med håndbagasje
* Munnhuggeri mellom flykaptein fra Widerøe og sikkerhetsvakt fra Securitas
* [Flykaptein slutter i protest](http://www.boarding.no/art.asp?id=25774)
* [Flysutring fra MEG](http:?p=199)
* [Det **er lov å ha med seg kniv** om bord, såfremt bladlengden er under seks cm og kniven *ikke skal brukes til terrorformål*](http://www.boarding.no/art.asp?id=25669)

**Dette har blitt det glade vanvidd!** Både reglene, praksisen og rollen til vaktselskapene som har ansvaret for sikkerheten må gjennomgås straks. Flysikkerheten er overhode ikke tjent med disse tilstandene. Å sikre flytrafikken uten samtidig å ødelegge den og tilliten til selve sikkerhetsarbeidet krever kløkt, ikke firkantet regelrytteri og slett ikke idiotiske regler og praksis.

Jeg mener vi må få et system der personer blir forhåndsklarert, og i særdeleshet personalet på fly. Man finner ikke på å bli terrorist i løpet lunsjpausen. En perfekt sikkerhet mot enhver person til enhver tid er illusorisk, komplett umulig og ideen om slik perfekthet fører til dårligere sikkerhet i praksis. Personer med norsk statsborgerskap, registrert kunde hos flyselskap, med vandelsattest og ellers uklanderlig, bør kunne få lempeligere kontroll enn andre, ved norske flyplasser. Dessuten bør man ta i betraktning flyets størrelse ut fra en risikovurdering for terroranslag. På enkelte flyplasser går bare småfly. Jeg vil tro et terroranslag mot Widerøes Dash-fly er minimal sett opp mot annen risiko.

Igjen påkaller jeg samferdselsminister Navarsete. Vis nå litt litt kløkt, ansvarlighet, handlekraft og rydd opp i dette vanviddet!


Publisert

i

av

Stikkord: