Direktoratet tar selvkritikk om IPLOS

I følge Dagens Medisin tar Sosial- og Helsedirektoratet selvkritikk for at brukermedvirkningen ikke har vært god nok under utviklingen av IPLOS og beklager behandlingen Mari Storstein har fått.


[Dagens Medisin](http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/02/27/shdir-tar-selvkritikk/ “Artikkel 27. februar”)

Filmen er en del av en kampanje mot diskriminering, og har fått støtte av All Different All Equal.

[All Different All Equal](http://www.alldifferent-allequal.no/?sid=64 “Filmomtale av Aksel Storstein”)

Kampen mot IPLOS er ikke vunnet, kun første runde. IPLOS fortsetter med en “snillere” veileder, men fokus er fortsatt kun hvordan man klarer seg i hjemmet, ikke om man for oppfylt sine behov for hjelp på et generelt grunnlag og i tråd med loven. Anonymitetsspørsmålet er heller ikke løst i og med at diagnose skal registreres i det sentrale registeret. Man nekter å stanse IPLOS, selv om det på totalt forandres. Trolig blir det som i dag registreres måtte forkastes den dagen et helt nytt system er på plass.

Og politikerne og direktoratet er ennå ikke på alvor konfrontert med hvordan man kunne finne på et å lage et slikt register og å overse alle de kritiske høringene. Direktoratet har holdt på med IPLOS i ti år.

Når Staten begår overgrep gjennom systemet, hvorfor er det ingen nedover i hierarkiet som roper varsko? Hvorfor er lojaliteten til staten så mye sterkere enn hensynet til både loven og menneskerettigheter?

Det sterke med filmen er den budskap langt utover Maris situasjon. Et umenneskelig byråkrati blir satt i gapestokken.

Hvis det hadde vært sant at man tok kritikken på alvor hadde IPLOS vært stoppet. Lovbrudd skal stoppes, ikke pyntes på.

[Se filmen her](http://webtv.tv2.no/webtv/?treeId=33&progId=112425&showArchive=false “TV2 Sumo – betal-TV”)


Publisert

i

av

Stikkord: