Eine grausame Salbe

Fra gransknigsutvalgets konklusjon:

Utvalget har langt å vei funnet å kunne legge Yssens forklaring for utvalget til grunn. Den er detaljert, troverdig og støttes av sakens øvrige bevis, herunder en rekke vitneprov, forklaringer, medisinske funn og dokumentbevis. Dette innebærer at utvalget ikke har kunne ta utgangspunkt i den forklaring Valla har gitt for utvalget. Etter utvalgets syn er Vallas forklaring dels preget av begrenset innsikt i, og forståelse av, hvordan hennes adferd påvirker andre, og dels av et forskjønnet bilde av hva som faktisk har skjedd. Utvalget har konstatert at Yssen har blitt utsatt for en rekke negative handlinger fra Valla som i omfang og varighet er tilstrekkelig til å fastslå at det foreligger trakassering.

Det var «eine grausame Salbe» som man sier på tysk.

Men det er ikke derfor Valla måtte gå. Konklusjonen viser at Yssen hadde rett. Utvalget skriver også at det, riktignok under tvil, har kommet til at Yssens varsling, ved å sende oppsigelsen til VG, var forsvarlig. Så Yssen har ikke gjort noe galt.

Årsaken til at Valla nå måtte gå startet med den skrekkelig pressekonferansen etter Yssens oppsigelse. Det var den rene avskjedssøknaden, men det var det bare Valla som ikke forsto. Så opptredenen hos Skavlan, så de videre dagers løgner for og fordreininger av andre saker som kom i søkelyset. Søknaden ble i dag endelig innvilget.

Se ellers mitt innlegg av 18. januar.


Publisert

i

,

av

Stikkord: