Fredrikstad kommune på vei mot større valgfrihet

Fra Fredrikstad

Helse- og omsorgsutvalget i Fredrikstad behandlet torsdag en sak om organiseringen av brukerstyrt personlig assistanse.

Ordningen er nedfelt i lov, og gir funksjonshemmede muligheten til selv å være arbeidsleder for dem som skal yte assistansen de har krav på. Det er derimot tre ulike modeller for hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas.

  • Kommunen er arbeidsgiver, en del av helse- og omsorgstjenesten
  • Et profesjonelt foretak er arbeidsgiver, enten et andelslag av de funksjonshemmede selv, som ULOBA, eller et kommersielt foretak (få)
  • Den enkelte assistansehavende (oftest funksjonshemmede) er egen arbeidsgiver (enkeltpersonforetak)

I alle tilfeller forutsettes det at det er den funksjonshemmede selv som skal organisere og lede arbeidet. Det foregår både hjemme og ute, og kommunen skal finansiere det.

Misnøye

Rundt om har de forskjellige kommunene ulik praksis når det gjelder valg av arbeidsgivermodell. Noen steder, og for noen, fungerer det greit at kommunen er arbeidsgiver, altså at assistentene er ansatt i og av kommunen, selv om det er arbeidslederen som har valgt dem. Men svært mange steder, og for svært mange, er den kommunale tungroddheten og mangelen på forståelse for ordningens karakter til stor frustrasjon. Kommunens mellomleder har ofte liten forståelse for at det er den funksjonshemmede, arbeidslederen, som er assistentenes nærmeste overordnede og at de da ikke kan skalte og valte med avtaler, planer og ordninger uten å gå via dem det gjelder mest. Mange har derfor hatt et ønske om å få ordningen mer virkelig brukerstyrt, gjennom en mer kompetent og profesjonell arbeidsgiver. Spesielt har det vært ønske om å bruke ULOBA til dette, som tusenvis av andre funksjonshemmede gjør.

Mange kommuner har innført full valgfrihet for modell, mens andre har hatt mer eller mindre faste vedtak om at en bestemt modell skal foretrekkes. Det vil si at kommunen skal være arbeidsgiver. Det har vært ført økonomiske argumenter, men disse har også langt på vei vært tilbakevist. Det har vært strid om hvordan kalkulere kommunal administrasjon inn.

Okkupasjon av rådhuset

Kirsti DahleI Fredrikstad har det likeens vært tildels sterke frustrasjoner og oppgitthet over kommunens håndtering av Brukerstyrt personlig assistanse-ordningen for den enkelte. En av dem som var mest frustrert var Kirsti Dahle. Kirsti har samme behov som alle, men trenger assistanse til det aller meste på grunn av en medfødt muskeltilstand. Hun har i alle år hatt den kommunale modellen for sine assistenter. Det har ikke alltid vært særlig greit, og kommunalt rot og mangel på forståelse for hva de driver med der har vært mange, store og varige. I fjor høst toppet imidlertid frustrasjonen med kommunen seg og hun gikk til “okkupasjon” av rådhuset, nektet å flytte seg, før hun fikk vedtak om å få bytte arbeidsgiver, vekk fra kommunen, samme hva. Det kunne hun med rette forvente, siden det er ordningen, assistansen hun har krav på. Hun vurderte sterkt å flytte til en annen kommune, der det var muligheter for slikt valg. Enden på det hele var at hennes krav ble innfridd, egentlig i strid med et tidligere vedtak, og i dag bruker hun ULOBA til å håndtere det arbeidsgivermessige, og det fungerer utmerket. ULOBA vet hva de holder på med, og driver kun med assistanseordninger rundt omkring i hele landet.

Aksjon for endring

Siden da har det vært organisert en aksjon i byen for å få kommunen til endre syn, få inn mer valgfrihet. At Arbeiderpartiet og SV tapte flertallet i bystyret ved høstens valg, har trolig inspirert gruppen. De har da også samarbeidet med den sittende konstellasjonen (H/FrP), spesielt med Høyre, for å få drevet frem saken til et nytt vedtak.

Og i går kom det endelig, til stor jubel for de fremmøtte og svært mange av de øvrige rundt i byen med dårlig fungerende ordninger. Utvalget går inn for å åpne opp for andre modeller. Man kan slippe fri fra kommunens klamme hånd, om man vil. Dermed er resten trolig plankekjøring, og fra neste år vil mange funksjonshemmede i Fredrikstad, de som har assistanse, få et nytt tilbud.

Valgfriheten seiret over kommunal bedrevitenhet, byråkratiskhet og styringskåthet, selv på et område der kommunen så til de grader har vist seg uegnet til oppgaven.

Foto, øverst: Parti fra Fredrikstad sentrum. Fotograf: Knut Sparhell
Foto, midten: Kirsti Dahle. Fotograf: Knut Sparhell

Også publisert på iNorden


Publisert

i

,

av

Stikkord: