HY

Norges første bil drevet med hydrogen er registrert i dag. Det er en merkedag jeg har ventet på lenge. Det er absolutt verdt en markering.


Noen kritiske merknader:

– HY er en dårlig erstatning for H2, som er det offisielle *symbolet*, nei ikke en forkortelse, for hydrogengass.

– HY kunne vært reservert for hybridbiler. Man burde ha valgt H2, med enten 5 eller fire sifre i tillegg.

Ok, en detalj som bare er litt irriterende. Men:

Hydrogen er en energibærer, slik som bensin og diesel. Spørsmålet om klimavennlighet avhenger ikke av bæreren, men hvordan *energien er utvunnet*. Kommer den fra fornybare kilder eller fra fossile hydrokarboner? Hydrogen finnes ikke fritt i naturen i drivverdige mengder, så langt ifra. Så den er produsert ved bruk av energi! I dagens Norge er vi nettoimportør av elektrisk energi innenfor det nordiske markedet. I dette markedet er det kullkraft som er *marginalen*. Dvs. at for hver ekstra kilowatt vi bruker av elektrisk energi, eventuelt for å produsere hydrogengass, pøses en viss mengde kull inn i et kullkraftverk med dertil tilhørende ekstra klimautsliopp. Hvis hydrogengassen produseres av elektrisk energi er klimaeffekten temmelig nær null, men det er utvilsomt en viss miljøeffekt lokalt, der bilen kjører eller ville ha kjørt.

Men potensielt representerer hydrogendrevne biler et stort fremskritt. Det er mye enklere å rense sentrale kraftverk for CO2 enn å gjøre det i en bil. Hydrogen er er altså et fremtidens drivstoff for biler, effektivt fra den dag vi produserer energimarginalene på klimavennlig vis. Derfor er jeg positiv.

Fra fra i dag til i morgen, en bensindreven bil ut og en hydrogendreven inn, ingen reell effekt på klimautslippene i form av CO2.

Det er altså rent teknologisk, miljø- og klimateknologisk, at det i dag er en triumf og merkedag. Jeg presiserer det, fordi enkelte ser ut til å tro at løsningen på klimaproblemet er «lavteknologi». Så langt i fra. Vi har såvidt begynt.

Så jeg istemmer et hurra, og gratulerer med HY. Ha bare forståelsen av hvor *betinget* dette men hydrogendrevne biler er rent miljømessig. Det krever en god sentral energipolitikk for å bli et miljøfaktor eller rettere, et klima-pluss.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “HY”

 1. Erik hammerstad avatar
  Erik hammerstad

  Hydrogen er dessverre en ineffektiv energibærer og energimessig kostbart å produsere og transportere. Klimamessig vil derfor hydrogendrevne biler ikke bli et gunstig alternativ før vi globalt har et overskudd på energi produsert på fornybar basis eller med CO2 rensing, og at vi innen den tid heller ikke har en alternativ bedre energibærer eller f.eks. «batterier» for elektriske biler med bedre kapasitet enn hva som finnes idag.

  Intervjuet på http://www.physorg.com/news85074285.html begrunner ovenstående, artikkelen sitert nederst dekker det faglige.

 2. Knut Sparhell avatar

  Ja, alt energiforbruk (høyverdig energi går til unyttbar varme) er negativt for miljøet så lenge den marginale energiproduksjonen er basert på fossile brensler og CO2-utslipp. Men det vil en dag forandre seg.

  Når det gjelder effektivitet ved produksjonen av hydrogen så er det snakk om spillvarme. Når hydrogen produseres må man utnytte denne til å erstatte annen varmeproduksjon. Da kan regnestykket bli et annet.

  Det er ikke mangel på vann i verden, men på drikkevann og annet rent vann. Industrielt er ikke tilgang på vann et ressursproblem, mer et teknisk, i andre land enn f.eks Norge, hvor vi har så mye vann vi vil.

  Alt må prøves og forsøkes gjort kommersielt, dernest videreutviklet. Først da vet vi om det er fremtid i det.

  Elektrisitet er den desidert beste og mest lovende energibæreren, men så har man forsøkt seg med elektriske biler i hundre år uten at det har slått gjennom.