IT-ing

I dagens innlegg skal jeg være både litt navlebeskuende og litt opplysende, eventuelt belærende. Jeg skal nemlig forklare hva tittelen “IT-ing” betyr. Jeg kaller meg det som profesjonell tittel. Senior sådan.


Skrevet ut blir det informasjonsteknologi-ingeniør. Umiddelbart bør det være slående at tittelen inneholder noe “smør på flesk”. “Teknologi-ingeniør” er meningsløst, da en enhver ingeniør alltid befatter seg med teknologi. Dermed burde det holde med informasjonsingeniør, eller “I-ing”.

Jeg tar for meg det siste leddet først. Mange tror, om de i det hele tatt tør tro noe om hva ingeniør betyr, at det har sammenheng med det engelske ordet “engineer”, og at dette igjen kommer fra “engine”, som betyr maskin, motor eller annet mekanisk kraftkilde. Det er ikke helt på tur, men det er feil. Ingeniør er rett nok det norske ordet for “engineer”, og “engine” har samme stamme, men “enigineer” er ikke avledet av “engine”. De to begrepene har derimot samme opphav.

Ingeniør er sammensatt av “in” og “geniør”. “In” betyr inn eller (mer begripelig) frem. “Geniør” er dannet av “genus” som betyr kjønn, natur, karakter, danning eller skapning. Endelsen “-ør” benevner en person knyttet til en handling. Ordet intelligens er nært beslektet med ingeniør. Ingeniør betyr altså en **fremskaper** rent etymologisk.

Dagens definisjon av ingeniør er person som sin profesjon finner løsninger på et praktisk problem ved hjelp av vitenskapelig kunnskap og teknologi. Det er noe helt annet enn maskinbestyrer eller maskinkonstruktør.

Uttalen av ingeniør er ofte feil. Mange sier “ing-sjni-ør”. Riktig uttale er “insjenjør”. Vanskelig? Det består vanlige norske ords uttale: Inn, skjenn og gjør. Prøv å si det: Inn-skjenn-gjør.

Det første leddet i informasjonsingenør, informasjon, består igjen av to ledd, “in” og “formasjon”. Endelsen “-sjon” er substantivet av “forma”, som igjen betyr forme, skape eller gi innhold til, spesielt i betydningen skape inntrykk orden i en persons sinn. Informasjon betyr altså opprinnelig “noe” (abstrakt) egnet til fremskapelse av noe (konkret). I mer moderne betydning betyr informasjon data ordnet slik at mottakeren av dem blir opplyst og orientert.

Så da står vi igjen med at IT-ingeniør betyr noe slikt som *fremskapelsesfremskaper*, i alle fall når ordene redusert til sitt grunnleggende opphav. Eller skaper av noe praktisk nyttig ut fra ordnede data. Eller en som ved hjelp av kunnskap og viten skaper praktisk nytte av informasjon. Viktig her er ingeniøren som ikke bare en bruker av teknologi i sitt virke, men en skaper av teknologi om nødvendig.

Da er vi fremme ved noe som passer på det jeg driver med, eller forsøker gjøre, som “insjenjør”.

Tittelen IT-ingeniør er i ganske vanlig bruk i Danmark, men i Norge er den heller sjelden. Nylig kom det meg for øret at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kaller seg IT-ingeniør.

Vi er mange utviklere og programmerere, kanskje også systemkonsulenter. Hva forteller disse titlene? Jeg foretrekker IT-ingeniør. Grip den gjerne.


Publisert

i

av

Stikkord: