Kollektiv fellesbillett, tja

Venstre, ved Lars Sponheim, har lansert ideen om en felles brikke eller kort for all kollektivtrafikk, fly og drosje unntatt.

Aller først får jeg håpe at det ikke ligger innbakt noe ønske om felles **takster** også i dette. Det vil være drepende for konkurransen og føre til dyrere billetter. Riktignok har byene et felles takstsystem, men dette er fordi denne trafikken får vesentlige tilskudd fra det offentlige. Jeg frykter et offentlig «kollektiv-regulativ» for hele landet.


Jeg legger merke til at flyreiser ikke er med i forslaget. Hvis dette skal ha maksimal effekt bør flyreiser også med. Så og si alle flyreiser er forlenget med enten bil, drosje eller vanlig kollektivtrafikk i begge ender. Antallet reisende som har *gangavstand* til flyplassen er mikroskopisk, og antall reisende som utelukkende har bil som alternativ for å komme seg til flyplassen er meget lite.

På lange reiser inngår ofte mat og drikke, noen ganger overnatting, og alt dette er egentlig en del av reisen. Jeg nevner ikke dette for å kverulere i hjel forslaget, men forslaget går egentlig ut på å rasjonalisere betalingsmåten for kollektive reiser, og da bør man tenke helhet, altså alle utgifter som er en direkte følge av reisen.

Først: Vi **har** et felles betalingssystem for reiser og alt annet, nemlig enten kontanter eller betalingskort. En må derfor først spørre seg om dette ikke fungerer greit nok. Sponheim har fått ideen fra AutoPass-brikken. Da må jeg minne om at dette er en tilnærmet universell, berøringsfri **identifikasjonsbrikke for biler**, samt at et *abonnement* knytte til denne brikken kan gi rabatt. Sponheim tror kanskje at han får rabatt på **brikken** sin, men det er feil. Skal man ha rabatt må man tegne en avtale med hvert bomveiselskap man skal passere.

Flyselskapene gir deg i dag elektronisk billett. Det betyr at billetten er en informasjonsbit (referanse) som er knyttet til et bestemt betalings- eller kredittkort, noe som igjen identifiserer person, altså den reisende. Det trenger ikke være det kortet man betalte reisen med. Hvis man ønsker et rabattsystem kan man bare knytte alle kollektive reiser innenfor et visst tidsrom til ett og samme kort, og man kan gi rabatten. Dette krever, som Sponheim antyder, et avtale med alle selskapene.

Men om Sponheim tror at et **system** på landsbasis, for lange reiser, også krever et eget kort for dette, så tenker han for teknisk. Samme er tilfelle med mange bilister med AutoPass. Man tror Autopass er noe bare for de som reiser mye og kan oppnå rabatt. Jeg snakker stadig med folk av den oppfatningen. De tar feil. AutoPass er bare en identifikasjonsmetode som lar deg slippe å bli fotografert. Også et betalings- eller kredittkort kan tjene som identifikasjon. Om en stund får vi berøringsfrie kort også her.

Det som kan være interessant er å sørge for at desto større del av en kollektiv reise (inkludert fly) som skjer kollektivt, desto større rabatt kan en oppnå. Ofte er det komplisert å sette sammen lange reiser. Her kan et nasjonalt system slik Trafikanten har for Oslo, Akershus og Østfold være nyttig. Dernest et system som gjør at totalprisen for en reise kan rabatteres, gjerne stigende for hver etappe man må ha. Dette vil nemlig kompensere for kollektivtransportens akilleshæl; de mange byttene av transportmiddel underveis.

Det jeg ikke skjønner er hvorfor vi eventuelt skal skaffe oss et **eget kort**, i tillegg til alle vi har fra før, for å reise rimelig kollektivt. Vi **har** jo kort, elektroniske sådanne, og det er terminaler for dem overalt. Det er der utviklingen vil skje, fra magnetkort til smartkort til berøringsfrie kort. Bankene betaler det. Og som nevn har flyselskapene klart å innføre et **system** for elektronisk billettering, inkludert rabatt, eller som de kaller det, «slippe gebyr» for papirbillett og manuell betjening.

Så jeg ber: Sponheims forslag er greit som debattgrunnlag, men la oss forstå at det er snakk om *system* for rabatt, ikke *teknisk løsning* for å identifisere den reisende (noe vi jo har allerede). Systemer for byer er ikke egnet for region- og landsdekkende reiser, rett og slett fordi det er større beløp inne bildet og fordi byttene av transportmiddel ikke er så hyppig, og fordi region- og landsdekkende reiser ikke er og ikke bør være så subsidiert og detaljregulert som man måtte finne å ville ha det innen byene.

Et hjertesukk: Jeg oppfatter det slik at omtrent 80% av den bilkjørende befolkningen helt misforstår hva AutoPass-brikken *er* og innebærer. Så når det kommer forslag i forlengelsen av denne, fra en person (Sponheim) som ikke har brukt den tidligere, så blir det lett feil. Altså AutoPass **bare** forteller hvilken bil (registreringsnummer) du kjører. For å *tak i den* må du riktignok i praksis inngå en abonnementsavtale, som regel med litt rabatt, i et valgt bomveiselskap, men i prinsippet ville den fungert om den var utstedt av en nøytral part som bare ville påta seg å fakturere deg passeringene dine.

Så Sponheim (jeg vet du leser dette, altså): Bra, med forbehold som nevnt, som diskusjon for å gjøre lang kollektivtransport mer attraktivt. Finn løsninger i systemer, uten å finne opp for mye unødvendig «duppeditteri» (Oslo Sporveiers fadeser skremmer).


Publisert

i

av

Stikkord: