Kommunale konkursbo

Det er ikke noe å hente ved å skylde på andre. Eiernes ansvar er det de har skutt inn som kapital. Den har de tapt, altså sparabankene har tapt egenkapitalen i Terra Securities, via Terra-gruppens tap av tilsvarende. Vi har lover som regulerer aksjeselskaper. Å gå til sak mot eierne vil være nytteløst.

Norge styres ikke via ukentlige synsinger fra finansministeren.


Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes bør nedlegges fra nyttår. Områdene legges under Nordland fylkeskommune, som også overtar alle aktiva og passiva, samt institusjoner.

Nordland fylkeskommune oppretter et eget administrasjonskontor i Narvik rådhus, som så får ansvaret for disse områdene og for å sikre at innbyggerne der får sine lovmessige tjenestetilbud, enten via egen virksomhet eller nabokommunenes. Budsjettene vedtas i Nordland fylkesting.

Ordningen evalueres om tre år, om kommune skal gjenopprettes, alle eller enkelte. Narvik bør ha en god sjanse til igjen å styre seg selv. Rana neste. Mer tvilsomt med de to siste. Sammenslåing eller full restrukturering bør vurderes.

De gamle kommunestyrene kan fortsatt møtes og uttale seg om alt som berører deres tidligere kommune, som grendeutvalg og diskusjonsklubb. Dessverre, kommuner, selvstyret er midlertidig suspendert, da dere har rotet bort det dere skulle styre med. For å kunne ha frihet til å styre må en også ta ansvar.

De nødvendige særlover er det god tid til å vedta. Det er ennå uker til jul.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

3 kommentarer til “Kommunale konkursbo”

 1. Genese avatar

  Hehe. Så enkelt går det vel ikke, men at de kommer under statlig administrasjon, er nok sikkert.
  Men politikrere forsvarer politikere, slik mange nåmener at bankene skal rette opp for syndene til disse lokalpolitikerne, slik som Kristin Halvorsen.
  De visst hva de gjorde, for det er ingen raske penger uten stor risiko. Så dumme er ingen.
  Jeg kommer i tanker om hva Roger Whittaker sier:
  Politicians are all like bananas. They hang together, they stick together, -and they are all yellow.

 2. abre avatar

  Jeg tror dessverre ikke det er noe spesielt med politikerne i akkurat disse kommunene. Nå var det disse som dummet seg ut, men det kunne godt ha vært andre. Og det er ikke manglende kompetanse i seg selv som er problemet, men at den opptrer sammen med en like manglende ydmykhet. Dette ser ut til å være vanlig hos mange politikere, siden de tiltrekkes av makt, men problemet blir størst på lokalplan, og spesielt i små kommuner der det ikke er så mange dyktige å velge mellom. Og i såfall er det to måter å se dette på:

  1) Lokalpolitikk (som vi kjenner det) er en dårlig idé, eller

  2) Disse hendelsene var den vekkeren som skulle til for at lokalpolitikere heretter handler mer ansvarlig.

  Jeg heller til det første.

 3. Carl Christian avatar

  «For å kunne ha frihet til å styre må en også ta ansvar.»
  men når det kommer til ansvarlighet så stiller Hemnes-ordfører Kjell-Idar Juvik i en klasse for seg selv. Når hverken terra-securities, Terra eller sparebankene (eiere) vil ta ansvar for hans naive feilinvesteringer, selv om han maner til ansvarlighet… så prøver han nå å skyve ansvaret over på dnbnor… som ikke skulle ha lånt ham pengene til dette…