Navarsete taper tillit

* [Vegvesenets kuvending](http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1612264.ece “Aftenposten 23. januar”)
* [Steng tunnelene](http:?p=220 “26. desember”)
* [Ynkelig vegdirektør og farlige tunneler](http:?p=222 “28. desember”)

E18-skandalen i Vestfold er nå ikke bare en halv sådan, men en hel.

Hele den flotte motorveistrekningen som åpnet i 2001 er nå stengt og forblir det frem til **sommeren**. Dette er ingen naturkatastrofe, det er en sammenrast byggverk, sammenrast på grunn av feil konstruksjon! Dette er egentlig ikke lenger noe å kjefte på Vegvesenet for, da samferdselsminister Navarsete har tatt saken og gått god for at det *ikke var nødvendig* med øvrige stengninger. Det er godt at det andre tunnelløpet er stengt i påvente av undersøkelser, men hva med de andre tunnelene i det geologisk spesielle [oslofeltet](http://no.wikipedia.org/wiki/Oslofeltet)? Implisitt blir de andre E18-tunnelene i Vestfold nå stengt, men skal de undersøkes? Hva med f.eks Eidsvolltunnelen på E6? Hva med den gamle, 3-løps Fosskollentunnelen på E18 i Lier?

“Jeg ser på stengningen som en føre-var-handling” sier Navarsete *nå*. Selvsagt er det det. På spørsmål om ikke det også var situasjonen 2. januar svarer Navarsete “så har det skjedd en utvikling”. At det er rasfarlige tunneler i dette området (oslofeltet) har vært kjent siden 2003, da Vegvesenet sjokkert måtte konstatere at det som ikke skulle kunne skje, hadde skjedd, nemlig at taket Oslofjordtunnelen raste. Det er da man skulle vært føre var. Jeg har problemer med å fatte at man tar slike sjanser som her er gjort. Å være føre var i en slik sak betyr at man stenger alle likende konstruksjoner inntil man vet mer, ikke først **etter** at man har “hatt en utvikling”, noe som her tydeligvis betyr at man sånn etterhvert tar en ekstra titt på den aller nærmeste nabotunnelen til den som raste. “Etter snar” kalles det.

For ordens skyld: Jeg har langt fra noen tunnelskrekk. Tunneler i grunnfjell eller tunneler med helstøpte hvelvinger har sjelden denne type alvorlige sikkerhetsproblemer, med unntak av brannfaren.

Vegvesenet, med sine eksperter, har vært drevet fra skanse til skanse i denne saken. Vesenet vet ikke hva det driver med her. Navarsete har gått god for vesenets håndtering. Navarsete har nå mye å svare for og hun må straks sette ned foten og instruere Vegvesenet ved vegdirektør Søfteland om at nå får man ta dette på alvor. Hun må ellers også vurdere om vi er tjent med en slik arrogant vegdirektør som tydeligvis er det som sin oppgave å tåkelegge saken med ubegrunnede forsikringer, trolig for å dekke over tidligere tabber innen eget vesen.

Trafikken er nå dirigert inn på den gamle, livsfarlige veien gjennom Holmestrand. Statistisk vil det omkomme en person eller to der frem til sommeren.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

4 kommentarer til “Navarsete taper tillit”

 1. Helge avatar

  Bra innlegg!

  Det som bekymrer meg er hvorfor det ikke ble vurdert å legge helstøpt hvelving i disse geologisk ustabile områdene i utgangspunktet. Pengemangel? Det virker som om all planlegging idag er basert på minste mulige kostnad. Noe som ikke alltid er billigst i lengden.

  Nå blir det vel småflikking frem til neste “uhell”.

 2. Knut Sparhell avatar

  Som du ser av forrige innlegg om saken så ville det trolig kostet ca 600 000 ekstra å bruke armert betong i taket. Altså småpenger, relativt sett.

  Jeg kan ikke tolke det annerledes enn av Vegvesenet har ment det var fullstendig unødvendig. Da tok man stygt feil, og burde lære av det, samt være både ydmyk og redd for flere ras.

 3. Vox populi avatar

  Her er jeg helt uenig i konklusjonen om at dette er Navarsetes feil.

  Hun fikk en tilråding fra Statens Vegvesen/Vegdirektoratet etter at de og deres geologer hadde hatt en gjennomgang av tunnelen. Siden de konkluderte med at nordre løp kunne være åpent, hvilket grunnlag skulle statsråden ha for å ikke lytte til rådene?

  Det skulle bli en underlig presedens om fagstatsråd ikke skulle lytte til de råd hun får, særlig på områder som krever fagekspertise. Så kan man i ettertid se at rådene ikke var gode nok, men det kan vel ikke tilskrives statsråden.

  Hvilket ramaskrik hadde det blitt om hun hadde sagt nei og stengt tunnellen, selv om “ekspertisen” sa ja?

  I tillegg satte Navarsete ned et granskningsutvalg som 15. februar skal komme med en konklusjon om hva som skjedde.

  Det kan vel ikke være tvil om at ansvaret ligger hos Vegdirektøren. Jeg siterer fra Vegdirektoratet: “Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.” Vegdirektoratet er Statens Vegvesens hovedkontor.

  Et interessant poeng er at dersom noe slikt skjer på en fylkesveg (som vi har ganske mye av) så har ikke Statsråden det øverste ansvar, men fylkeskommunen.

 4. Knut Sparhell avatar

  Selvfølgelig skal statsråden lytte til faglige råd fra egen etat. Noe annet er å sluke disse som god fisk når “common sense” bør tilsi annet.

  Jeg er velger. Statsråden er den øverst ansvarlige sett fra mitt ståsted. Så sant statsråden er klar over situasjonen i en sak, og særlig når denne også uttaler seg og handler etter ¨å ha blitt informert, så er det kun denne som kan stilles til ansvar. Det er kun statsråden jeg kan “klage” til.

  Det er også statsråden sitt ansvar å være kritisk til egen underlagt etat, på “mine” (velgernes) vegne.

  Som borger, du og jeg, når vi først skal være politiske kannestøpere, bør sette oss i posisjonen til en stortingsrepresentant, siden det er våre “tillitsvalgte”. Bare når statsråden tydeligvis ennå ikke aner noe om hva som foregår bør “skytset” også rettes direkte mot etaten, nettopp i et forsøk på å gjøre statsråden oppmerksom på saken.

  Med andre ord, når saken har nådd politisk nivå, kjenner jeg bare statsråden. Embedsmenn, etater og de enkelte statsansatte blir bare deres redskap, og slik bør det være.

  Tema er jo faktisk ikke skyld, men ansvar.

%d bloggere liker dette: