Parkeringsgebyr

Bent Mosfjell har fått et parkeringsgebyr. Gjesp.

Bent Mosfjell har fått et parkeringsgebyr og blogger om det. Ok, slikt skjer. Ergerlig for ham.


Bent Mosfjell har fått et parkeringsgebyr, blogger om det og vil ha juridisk hjelp fra sine lesere. Hvorfor belemre sin lesere med det, de som ikke har mulighet til å ta stilling til sakens fakta eller muligheten til å nå frem i retten?

Bent Mosfjell har fått et parkeringsgebyr, blogger om det, ber om juridisk hjelp og problematiserer saken ut fra prinsippet om bevisbyrde og rettsvern. Man er jo uskyldig til det motsatte er bevist.

Jeg skriver om dette nå fordi Mosfjell ikke er en den første som sutrer offentlig over et parkeringsbegyr. Han er heller ikke den første som bærer seg over mangel på rettsikkerhet og vil ha saken belyst rettslig, tydeligvis.

For det første:

Et parkeringsgebyr eller en tilleggsavgift er ikke en straff. Det kan ilegges selv om det ikke er beviselig i rettslig forstand at du har brutt noen bestemmelser. Du trenger ikke være “skyldig” hinsides rimelig tvil, slik som gjelder i straffesaker.

For det andre:

Hvis du har parkert på annens eiendom, og dennes eier har fulgt alle forskrifter for hvordan informere om betingelsene for slik parkering, så parkerer du stort sett på egen risiko for å bli ilagt et gebyr eller tilleggsavgift. Slik er verden, slik har vi innrettet den (ut fra prinsippet om eiendomsrett og styringsrett for egen eiendom)!

Hvis en parkeringsvakt eller trafikkbetjent mener å ha observert din bil parkert i strid med disse bestemmelsene så dette i utgangspunktet et faktum. Du har i praksis bevisbyrden for annet.

Derfor:

Har du ingen god sak så er det bare å betale og passe seg bedre neste gang, eventuelt ta bilde eller skaffe vitner, om du faktisk føler deg forfulgt eller mener parkeringsvaktene feiltolker skilt eller bestemmelser. Det hele er dessuten din privatsak. Som enkeltsak er det uten samfunnsmessig interesse, utenom i særdeles spesielle saker.

Mener jeg så at parkeringssaker er uten samfunnsmessig interesse? Er det ikke mange skurker også blant parkeirngsselskapene?

Jo!

Men dette må da tas på generelt plan, diskutere regelverk, gjerne i forhold til rettssikerhet, vise til statistikk osv. Både parkering generelt og håndhevelse av parkeringsbestemmelsene er en samfunnssak, gjerne også politisk. For all del!

Enkeltpersoners straff kan absolutt være samfunnsak, selvfølgelig (Torgersen osv.). Men som en enkeltpersons gebyr eller tilleggsavgift er det ikke. Vi har et skille mellom gebyrer/tilleggsavgift og straff (bot/fengsel) nettopp fordi gebyrer er ment å være såpass bagatellmessige for den enkelte at enkeltsakene ikke verken skal trengs prøvet for en rett eller diskuteres ut fra partsinnlegg. Gebyrer er til for å finne seg i, eventuelt bestride fullstendig. Men om man bestrider en dem får man ta hele risikoen for tap og litt til, og om man taper så får man ta tapets omkostninger fullt ut uten å mukke. Du kan ha rett, men fikk ikke rett, og således er saken ute av verden for alle andre inntil du finner grunn til å ta slike saker opp på et annet plan (politisk).

Et gebyr er et slags tilbud, i likhet et forelegg, mot å bli anmeldt for okkupasjon av annen person eiendom, men ikke bare det: Et gebyr er et “tilbud” man forventes å godta eller helt og holdent å la være å benytte seg av den eiendom man har brukt. Det er ingen tvang om å parkere på annens grunn, offentlig eller privat. Enhver parkering av en bil utenfor egen eiendom medfører en risiko for et utlegg lik gebyret som er fastsatt, og den risikoen må man påta seg i det man kjører inn på området og parkerer, også gjeldende i prinsippet for offentlig vei. Følger man bestemmelsene er risikoen meget liten, men gjør man det ikke så øker den.

Det er ingen rettighet å parkere noe sted, annet på din egen eienedom. Du har rett til å kjøre på veien, ja, men ikke parkere. Parkering er et privilegium og en bonus, på vilkår av akseptert gebyrsats eller tilleggsavgift der og da.

Visst finnes det parkeringsselskap som ikke følger reglene, verken de offentlige regler eller egne interne bestemmelser. Jeg diskutere gjerne det fenomenet og problemet, disse (pirat)selskapene og hva som kan gjøres fra samfunnets side mot dem. Man har du fått gebyr er jeg virkelig ikke interessert. Jeg har forresten fått mine, mer eller mindre med rette, i følge egen vurdering.

Så drit og dra, Mosfjell! Ikke invitere oss andre til å gi deg sympati og prinsippiell tilslutning for en enkelt hendelse verdt et par negative hundrelapper eller fem.

3 kommentarer til «Parkeringsgebyr»

 1. Det som virkelig overrasker meg er at om du syns det er så totalt unødvendig av ham å blogge om dette, fordi det bryr deg midt på skinkesteika, hvorfor skrive avsnitt etter avsnitt der du klager om det? Hvem tror du bryr seg om at DU syns Mosfjell blogger om filleting?

  Nei, ærlig talt.

 2. Nesten litt enig med Audun her – dersom du mener dette er dustete å skrive om, for så å bruke mer spalteplass en Bent Mosfjell gjorde for å skrive om hvor dustete du synes det innlegget var og dermed også kanskje generere mer trafikk til et innlegg du i utgangspunktet synes var dustete, så…

  Men på en annen side tok jo jeg meg bryderiet med å kommentere dette, og faller vel da i samme dustekategori som både du og Mosfjell…

 3. Muligens dårlig forklart, men det “dustete” er generaliseringen omkring rettsikkerhet osv. ut fra eget surt mottatt gebyr. Det jeg har brukt “spalteplass” til er å si hva jeg synes om det som et fenomen, med Mosfjells innlegg som utgangspunkt og eksempel. Jeg mener ikke at det på noen måte er tåpelig å blogge om at man har fått parkeringsgebyr eller enhver annen sak.

  Men jeg ser jo poenget i at jeg her er den som klager over at andre klager så mye. Ofte er det ufornuftig, men ikke alltid.

  Jeg sier ofte spøkefullt, når jeg er ute og kjører, har dårlig tid og det er mye trafikk, at jeg ikke kan fatte hva alle de bilene har ute på veien å gjøre akkurat nå.

  Formen på innlegget ble litt mer skarp og provokativ enn vanlig, men med hensikt. Det ga meg et par kommentarer som ikke bare sier “enig”, og det er bra som en avveksling.

Kommentarer er stengt.