Tax-free

Flyreiser og båtreiser til/fra utlandet er i dag subsidiert av en høyst merkelig ordning kalt “tax-free”, eller avgifstfritt salg av alkohol og tobakk. Hvis jeg tar bilen, bussen eller toget tur/retur f.eks Stockholm så får jeg ikke lov til å benytte ordningen.

Hvis det er så at dette systemet skal opprettholdes så bør det i det minste gjøres mer smidig, men realiteten den samme. På flyplassen eller båten bør jeg få en utleveringslapp som jeg kan gå til Vinmonopolet med. Der kan jeg stå i kø sammen med andre kunder i kassa, men jeg vil få mine varer til mye lavere priser enn dem alene fordi jeg har på en fly- eller båtreise.

Det er imidlertid bare en fornuftig ting å gjøre med en slik ordning, og det er å avskaffe den. Det vil føre til at øket handel på Systembolaget og andre utenlandske utsalg, men også på Vinmonopolet. Så kan avgiftene der senkes eller holdes lavere enn uten ordningen, og Staten får sine inntekter.

Helsemessig vil det være bra fordi det vil styrke norsk alkoholpolitikks viktigste instrument, nemlig Vinmonopolet.

Miljømessig vil det være bra fordi hver reiseform på betale sine egne utgifter, og spesielt flytrafikken vil bli noe mindre attraktiv. I dag dekkes store deler av flyplassenes og ferjerutenes utgifter med inntekter fra salg av alkohol og tobakk, på bekostning av statlige inntekter. Dvs. at Statens derfor subsidierer disse kraftig.

Jeg anbefaler varmt dette innlegget av Øystein Sjølie på E24.

Når vi får bort slike absurditeter kan vi så:

* Forhandle med våre naboland eller EU om at de opphever “tax-free”-salg på sine flyplasser, på samme måte som EU ikke har denne ordningen innenfor EU.
* Diskutere norske avgifter forøvrig, herunder hvilket nivå de kan eller bør ha for å ikke å skape handelslekkasjer og smugling, dekke statens inntektsbehov og virke helse- og miljøfremmende.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “Tax-free”

 1. Knut Sparhell avatar

  I media ser jeg at fra en del kommentatorer gjøres en sammenblanding av tollfrie kvoter og tax-free. Dette er to forskjellige ting og eksisterer uavhengig av hverandre. Reiser jeg med bil til Strømstad og hjem har jeg tollfri kvote, men kan ikke handle tax-free. Den eneste sammenhengen mellom de to er at du ikke får lov til å kjøpe mer tax-free enn den tollfrie kvoten tilsier.

  Jeg er for en viss tollfri kvote. Dvs. at jeg synes det er fornuftig at tollen er noe progressiv. Null toll på de første flaskene, deretter en rimelig toll som gjør det lønnsomt å handle med seg en del, dernest full toll på det som mer likner på ren vareinnførsel.

  En tollfri kvote er også ren fornuft for å spare tollvesenet for arbeid med småtterier.

  Primært ønsker jeg at den tollfrie kvoten økes og nærmer seg den man har i EU, i alle fall for som den som bærer med seg varene.

  Enhver bør også ha rett til innførsel mot å betale norsk avgift, men da fra første flaske, lik med den ordning EF-domstolen har kommet til at Sverige må ha.

  Det er kun tax-free-ordningen jeg vil ha bort, i alle fall innen EU/EØS-området, som en start.

 2. Knut Sparhell avatar

  Hvorfor ble tax-free i sin tid innført? kan man spørre.

  Gitt at land A har egen produksjon av alkohol og tobakk, men samtidig høye avgifter på varene. Gitt at det også er innført en tollfri kvote, kanskje med begrunnelse i å både å hindre at folk flest gjør seg til smuglere og og redusere tollvesenets arbeid med små beløp. Et slikt land kan være Norge på 60-tallet. Vi hadde ta betydelig alkoholproduksjon og tobakksvareproduksjon.

  Dessuten gitt andre land med ubetydelig eller ingen avgifter på tilsvarende varer.

  Da kunne man si at avgiftsfritt salg ved utenlandsreiser under kontrollerte former via en terminal (flyplass) eller på et skip burde man kunne selge slike varer på norsk jord, med norsk vareutvalg, siden passasjeren likevel skulle til utlandet hvor det var meget lave avgifter. Dette da for å verne seg mot handelslekkasje.

  Problemet var jo at alle land innførte samme ordning, og man var i grunn ved utgangspunktet totalt sett. Men hvert land kunne få markedsført også sine egne produkter overfor egne innbyggere også når de skulle til utlandet.

  I dag er situasjonen en annen. For det første produseres det knapt noe alkohol og tobakksvarer av et omfang i Norge, og som er bevaringsverdig. Tiedemann har for eksempel flyttet ut all produksjon nå. De aller fleste alkoholvarer er importert, i alle fall i volum og økonomisk omfang.

  Dessuten er alkohol og tobakksavgifter i ferd med å utjevnes mellom landene i Europa, våre nærmeste naboland og der vi mest reiser. Og det ikke har kommet så langt så er det ønskelig, og arbeid er på gang med dette.

  Dermed har begrunnelsene raknet og bortfalt, noe EU-landene har forstått for lengst. At Norge opprettholder slik “tax-free” for reiser til og fra Eu er i grunn ganske fiendtlig og dobbeltsmoralsk. På den ene siden vil vi ha handelen på norsk jord, også for ankommende passasjerer. Dernest forakter vi det tidels lavere avgiftsnivået i EU. Et utjevnet avgiftnivå, noe Norge arbeider for, i alle fall at de andre skal øke sitt, ville totalt ha fjernet enhver tenkelig begrunnelse. Ved å fjerne “tax-free” for reiser innen EU/EØS ville Norge kunne signalisert at vi ønsker samarbeid og samordning, bygge ned grensene, selv om vi fortsatt vil holde på vårt høye avgiftsnivå av helsemessige årsaker. De helsemessige årsakene vi påberoper oss undergraves fullstendig av “tax-free”. Vi er ikke troverdige.

%d bloggere liker dette: