Utlending?

Dette ordet er merkelig. Man skulle vel tro det betyr “person fra land utenfor Norge”, rett og slett.

Men hva betyr “fra utlandet”? Verden består som kjent av to land, ett stort og ett lite Det lille er Norge, det store er Utlandet.

De fleste menneskene i Utlandet har mørkere hud enn oss, er muslimer og snakker ikke norsk.

Noen mennesker har “vandret”, altså utvandret fra sitt opprinnelige land og innvandret et annet, for eksempel Norge. Som regel har de da fått tillatelse til å bosette seg og ta arbeid her, vi kaller det oppholdstillatelse. Etter en del år som bosatt her klan man søke om norsk statsborgerskap.

Hvordan kan vi fine på kalle en person som bor og virker i Norge for utlending? Hva er definisjonen?

Se NRK.

Altså: De hundretusener av personer født i utlandet, men som (lovlig>) bor på alminnelig vis i Norge er da ikke utlendinger. De er norske, om man ikke vil kalle dem nordmenn.

NTB har sendt ute en nyhet til avisene som lyder:
(slik) Aftenposten

Dagens Næringsliv har endret sin tittel etter at jeg påpekte feilen. Alle avisene bare gjengir slikt tøv fra NTB uten å tenke seg om, som vanlig. NTB har blitt en versting i tabloide lavpannede overskrifter. Eksemplene er hundrevis, men det er første gang jeg orker reagere. Hvordan få tak i desken på NTB, har noen en fungerende mailadresse dit?

1 kommentar til «Utlending?»

  1. Tja. Bytt ordet ut med svensk. Du holder ikke opp å være svensk, uansett hvor mye jobb du har i Norge. Egentlig mener vel de fleste at man ikke holder opp med å være svensk selv om man skulle få et norsk pass.

    Det å være norsk er et spørsmål om å være en del av det norske fellesskapet, som består av en bråte skrevne og uskrevne regler om hvordan man oppfører seg, humor og en hel del andre ting som binder nordmenn sammen.

    Egentlig vil jeg tro at en utlending som greier å oppta norske skikker, språk og væremåte veldig lett, vil bli ansett som norsk, uansett om han velger statsborgerskapet eller ikke.

    Sier en som er norsk i et annet land

Kommentarer er stengt.