Vegvesenet forbyr bruk av elbil

Buddy, elektrisk kjøretøy fra Elbil Norge AS

I en henvendelse til Forbrukerombudet ber Statens Vegvesen om stans i markedsføringen av elektrisk drevne såkalte firehjulsmotorsykler som elbiler.

– Ved å bruke bilbetegnelsen på de elektriske firehjuls motorsyklene kan folk feilaktig få en oppfatning av at det er snakk om kjøretøy som sikkerhetsmessig står på høyden med dagens biler, sier Harald Gjelsvik i Statens Vegvesen.


– I dag kan folk som ønsker å kjøpe en elbil forledes til å skaffe seg et kjøretøy med motorsykkelsikkerhet i den tro at de har kjøpt en sikker bil. Det viktige er at folk er klar over hva de kjøper. Er man klar over at man kjører et kjøretøy med redusert sikkerhet vil man nok opptre mer defensivt i trafikken, sier Gjelsvik videre.

De kjøretøyene det gjelder er først og fremst indiske Reva, italienske Marenello og norske Buddy, alle typegodkjent etter EU-regler om såkalte firehjulsmotorsykler.

Hissig debatt

Debatten om utspillet og sikkerheten i slike lette kjøretøy går høyt på Norstart – Norsk elbilforenings forum. Blant annet påpekes at Vegvesenet selv bruker betegnelsen mopedbil og det foreslås at man betegner slike kjøretøy lettbil eller lett-elbil. Videre henvises til Wikipedias forklaring på hva en bil er, og at folk flest vil anse at et kjøretøy man kan sitte inne i, og som man styrer med et ratt, er en bil, uansett Vegvesenets klassifiseringer.

Øyvind Ursin Kavåg, tidligere styreformann i ElBil Norge AS og nå styremedlem i Norsk Elbilforening, hudfletter i et innlegg byråkratene i Vegvesenet og mener de har en fiendtlig innstilling til elbiler.

Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer kraftig på at Vegdirektoratet atter en gang forsøker å ødelegge markedet for elektriske kjøretøyer. Siste gang var når direktoratet gikk imot at elektriske firehjulsmotorsykler skulle kunne parkere på tvers i parkeringslommer og kunne få gratis parkering.

Den norske forhandleren av Reva sier de ikke kaller sitt kjøretøy bil, men firehjulsmotorsykkel, og at alle kunder er klar over hva de kjøper. Samtidig bruker de betegnelsen «elbil» og «City Car».

Forbrukerombudet på saken

Seksjonsleder Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet bekrefter at det ikke er lov å markedsføre et kjøretøy som noe annet enn hva det er. Som følge av Vegvesensets henvendelse vil han nå vurdere hvordan de elektriske firehjulsmotorsyklene markedsføres.

Det hører med at ønsket om å få en slutt på å kalle slike kjøretøy elbiler ikke gjelder for norske Think og noen andre liknende større og tyngre modeller som er eller kan komme på det norske markedet. Er bilen godkjent etter reglene for personbil, så er betegnelsen elbil greit.

Strid om sikkerhetskrav

Videre kan nevnes at Australia nylig totalforbød Reva etter at man fant at den brøt helt sammen i en kollisjonstest i 45 km/t. Storbritannia vil på sin side arbeide for at EU får strengere sikkerhetsregler for firehjulsmotorsykler.

Striden om sikkerheten i disse små «elbilene» og klassifiseringen som motorsykler kan naturligvis også reise tvil om sikkerheten for motorsykler. De omtalte «elbilene» har dessuten lavere toppfart enn lette motorsykler, og er på grunn av sin rekkevidde mest egnet til bytrafikk, hvor den faktiske hastigheten er mye lavere enn på landeveien. Siden ingen påstår at sikkerheten i en sånn firehjulsmotorsykkel er dårligere enn på en tohjuls så kan det bli vanskelig å stille strengere krav.

Jørn Gjessing i Reva Norge foreslo dessuten nylig å tillate 16-åringer å kjøre slik elbil, unnskyld, firehjulsmotorsykkel, noe som neppe gjør diskusjonene om nettopp sikkerhetskrev mindre aktuell.

Foto: Elbil Norge AS (fra Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution and ShareAlike License)

Også publisert på iNorden

Publisert

i

av

Stikkord: