Brustads sykehus

Helseminister Syliva Brustad har overhode ikke kontroll med det hun primært skal ha kontroll med, nemlig sykehusene. Nå står hun i Stortinget og klager over slemme sykehus som har brukt for mye penger.

Men det er Brustads egne helseforetak. Brustad har ikke fulgt med, men sittet på baken og ventet på en rapport. Brustad har ikke handlet, tatt styring vist sine undersåtter hvor skapet skal stå. Det holder ikke å gjøre så godt en kan og ikke å ha gjort noe konkret kritikkverdig. Man skal lede. Man skal ikke minst sørge for at pengene brukes riktig og effektivt. Brustad skiter nå i eget reir. Vi kan ikke ha en sånn helseminister.

Når en ikke makter lede, ta styringen over sin portefølje så må man av hensyn til land og folk ta sin håndveske og overlate sjefskontoret til noen andre. Sylvia Brustad har gjennom årevis vist seg om en svak og udugelig pratmaker.

En forsvarsminister uten kontroll på Forsvaret må straks gå. Samme krav må stilles til Brustad overfor helseforetakene.

Dessverre har nok Sylvia Brustad de riktige kontaktene i Arbeiderpartiet. Det betyr dessverre at man ikke trenger prestere noe ledelse, bare holde en uklanderlig fasade.


Publisert

i

av

Stikkord: