Etterlyser 69-nummer

Etterlyser 69-nummer.

– 800-nummeret er en eneste elendighet. Det verste er at det ikke er mulig å få tak i noen saksbehandler

– Ønsket var å få kontakt med saksbehandleren min i Fredrikstad. Jeg har litt spesielle skatteforhold med pendlerutgifter, og av erfaring vet jeg at det løser seg når jeg får pratet med den lokale saksbehandleren. Men det var umulig, jeg måtte forholde meg til et menneske som satt på 800-nummer i Brønnøysund og ikke forsto noe mer enn det var mulig å få opp på en dataskjerm

Ovenstående minner meg om situasjonen i NAV og andre statlige etater.

Man har utstyrt seg med en hær av velvillige, hyggelige medarbeidere med smilekurs til å svare i telefonen. Problemet er at disse bare kan gi generell veiledning og informere om det man allerede vet og de kan få frem på dataskjermen sin.

Det er et velvillighetstyrranni, en hån mot folk som faktisk har noe å meddele sin saksbehandler. Det hjelper lite at intensjonen liksom er god.

Det er muligens så få kompetente saksbehandlere igjen, desto flere “informasjonsmedarbeidere”, at saksbehandlerne må skjermes mot utidige forstyrrelser fra de menneskene hvis skjebne de forvalter. De må få sitte isolert i sitt lønnkammer og avgjøre ved sitt skjønn, uten å heftes med konkrete opplysninger om sine klienters situasjon.

Hvor mange med en god sak, ting som kunne vært oppklart i forhold til NAV eller Skatteetaten, kunne ikke vært løst med en samtale? I stedet gir man opp, etter å ha møtt en mur av utilgjengelighet.

Hvem som rammes sterkest av denne muren som er bygget opp rundt den ufeilbarlige hæren av overarbeidete saksbehandlere, de ressurssterke eller de mer ressurssvake, kan man bare tenke seg.

Jeg er for et mest mulig rettferdig, oversiktlig og forutsigelig trygdesystem og skattesystem. Slik utviklingen har vært i disse etatene så mener jeg begge deler forvitrer. Dette skjer helt uten at det er politisk villet. Det har mye større betydning enn ørsmå differenser mellom de ulike partienes skatte- og trygdepolitikk. Ingen uttalt politikk i Norge er menneskefiendtlig.

Men de statlige etatene NAV og Skatt er grovt menneskefiendtlige. De er velferdsstatens og rettsstatens største fiender.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

2 kommentarer til “Etterlyser 69-nummer”

  1. frr avatar

    Tiltredes. Dette er håpløse systemer. Det å komme rundt disse sentrabordstemmene er nærmest håpløst. Men det hjelper når jeg får juridisk hjelp, noe jeg faktisk har måttet få, bare for å nå frem til den jeg måtte snakke med.

  2. Øyvind avatar

    “velvillighetstyrranni” var et veldig dekkende begrep. Det er ikke lenge siden jeg leste om en psykolog som gikk ut i media og sa at systemene våre knekker enkelte mennesker. De trenger rett og slett hjelp til å komme seg etter en kamp mot feks NAV og deres saksbehandling. Det finnes kun et fåtall ansatte i NAV som har litt velvillighet.

    Tenk om vi alle til slutt må ha fastjurist, på samme måte som fastlege, som vi bruker når vi skal ha kontakt med disse systemene.

%d bloggere liker dette: