Kvinne grodde fast i madrassen

Kvinne grodde fast i madrassen – VG Nett om Helse og medisin.

Kvinne grodde fast i madrassen – Dagbladet.

Det er ingen ting som tyder på at dette er snakk om et helsevesen som svikter, slik enkelte bloggere antyder.

Jeg vil forbeholde meg retten til samme selvbestemmelse. Skal noen tvinge meg så vil de enten bli anmeldt for tvang og vold, eller de må først på rettslig kjennelse for å tvangsbehandle meg.

Saken viser at individets selvbestemmelse tross alt går et stykke, også på en institusjon som et sykehjem.

All ære til personalet og ledelsen, som har respektert kvinnens valg, så langt.

Mitt liv er mitt. Om jeg skal lide eller dø, det er mitt valg. Risikerer jeg at denne retten tas fra meg ved å la meg innlegge på sykehjem vil jeg heller nekte dette, om den tid kommer. Heller dø enn tvinges, eventuelt raskt ta mitt eget liv, enn tvinges leve om jeg ikke vil.

Tvinges jeg, vil jeg ikke nøle med å ta i bruk min rett til selvforsvar, om jeg kan. Det kan bety å skade andre i en direkte nødsituasjon.

At den omtalte kvinnen ikke “visste sitt eget beste” er nå så sin sak. Bevis det først, få rett. Ingen kan og skal ta fra noen retten til “uvitenhet”, gripe til makt, uten eksplisitt å være gitt en slik rett i hvert enkelt tilfelle det måtte være snakk om.

Men faglig dyktighet, visse knep, som å bringe inn andre, slekt, venner og så videre, i en slik vanskelig situasjon, det skal man. Tilmed bløffe, som en hvit løgn. Man kan og skal gjøre alt, innenfor rammen av respekt.


Publisert

i

av

Stikkord:

Kommentarer

3 kommentarer til “Kvinne grodde fast i madrassen”

 1. Joakim avatar

  Jo, her er det helt tydelig at helsevesenet sviktet denne aktuelle kvinnen. Her burde sykehjemmet kontaktet fylkeslegen og ytret sine bekymringer ovenfor kvinnens helse, eventuelt også satt i gang tiltak slik at kvinnen slapp å havne i denne situasjonen hun nå er i. Pasientrettighetsloven forteller at en pasient kan nekte grunnleggende pleie, men den åpner også for å iverksette tiltak slik at pasientens liv ikke blir stående i fare. I denne saken kunne kvinnens valg om å ikke mota hjelp endt med en fatal konsekvens. Og nettopp derfor burde noen ha grepet inn.

  Det nevnes at kvinnen hadde sin rett til å nekte pleie så lenge hun var samtykkekompetent, det er helt riktig det. Men jeg tviler sterkt på at vedkommende hadde særlig innsikt i eget sykdomsbilde, og derfor burde sykehjemmet tatt tak i situasjonen. Jeg er på ingen måte tilhenger av tvangsbruk i det offentlige helsevesenet, men jeg vet og har sett tilfeller hvor dette faktisk er til det beste for pasienten. Hvorvidt en pasient skal ha full råderett over eget liv, også i de situasjoner der denne råderetten kan resultere i vedkommendes død, er en helt annen diskusjon. Men enn så lenge er loven som den er, og i denne saken burde sykehjemmet tatt kontakt med fylkeslegen lenge før denne kvinnen fikk disse alvorlige liggesårene.

  Så i denne saken mener jeg du tar alvorlig feil Knut.

 2. Knut Sparhell avatar

  Jeg tror du tar feil hva loven sier her. Fylkeslegen har trolig tolket den riktig.

  Men uansett, loven kan være feil. Jeg vil, om nødvendig, kjempe med vold for min rett til selvbestemmelse. Så til helvete med loven. Det er MITT liv. Og ingen tvang gjelder om å bli innlagt på sykehjem, det er klinkende klart.

  Min mor hadde samme angst for å bli fratatt selvbestemmelsen før vi klarte lokke og overtale henne til det.

  Fylkeslegen og personalet fortjener en medalje.

 3. Joakim avatar

  Pasientrettioghetsloven § 4-1.

  “Hovedregel om samtykke

  Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

  Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis. “

  På hvilken måte vil du tolke denne da Knut? Står det ikke her at det er åpnet for å gå over pasientens eget ønske?

  Så du syns virkelig det var helt greit at personalet på sykehjemmet hun lå på ikke gjorde noenting, lot kvinnen ligge der i sin egen skitt og grodde fast i madrassen? Du syns det er helt greit at personalet stod stille bi, mens kvinnen lå der i det smertehelvete hun fikk av liggesårene?

  Jeg er på ingen måte tilhenger av tvangsbruk, men jeg ser at i enkelte tilfeller må en eller annen form for tvang til, slik at liv ikke går tapt.

%d bloggere liker dette: