Skift bank

Jeg trodde finansminister Kristin Halvorsen var medlem av SV og sto på SVs program. Nå er jeg i tvil. Jeg tror Kristin Halvorsen står nærmere Høyre.

I Norge er det mange som skifter bank færre ganger enn de skifter ektefelle. Men husk at banken ikke er et medlem av familien. Derfor har vi i finansdepartementet laget Finansportalen. Der kan folk finne fram til de beste banktilbudene, sier Finansminster Kristin Halvorsen ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett i dag.

Sa Kristin Halvorsen ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i dag.

Ikke en ny lov om priskontroll av banktjenester?

Hvor i SVs program står det at man bør skifte bank?

Dette betyr vel også at bankene kan og bør konkurrere om å yte de beste banktjenestene? Såvidt jeg har skjønt er ikke denslags noe SV tror på.

Hvis det nå er sånn et vår finansminister har gjennomgått en læretid og ønsker mer fri konkurranse så må jeg bare gratulere. Høyre vil gjerne ha deg, Kristin.

Selv byttet jeg til Skandiabanken i 2000, testet ut Ya-Bank, men har holdt meg til Skandiabanken etter overveielse. Og Skandiabanken kom på topp i kundetilfredshet, nylig. Så jeg vil ikke bytte med det første, men du?


Publisert

i

av

Stikkord: