Hareide på rett vei og spor

  1. Mer midtdelere på veiene. Dagens utbyggingstakt er pinlig dårlig
  2. Mer motorvei der trafikken er størst, f.eks Sørlandet
  3. Mer bruk av Offentlig Privat Samarbeid (OPS)
  4. Fristille Jernbaneverket fra statsbudsjettet for å bedre å kunne finanseiere langsiktig utbygging

Dette er ikke til å tro. Og Hareide er leder av Samferdselskomiteen, og vil samarbeide med Kleppa om et skikkelig samferdselsløft. Dette er noe av det mest lovende jeg har hørt på lenge.

Fra Teknisk Ukeblad.

1 kommentar til «Hareide på rett vei og spor»

Kommentarer er stengt.