Kristiansen som ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste er feil

Justisminister Storberget vil i statsråd fredag få ansatt advokat Janne Kristiansen som ny leder for Politiets Sikkerhetstjeneste. Dette bare 11 dager etter søknadsfristens utløp. Vi vet at hun blir ansatt fordi Storberget ba henne søke. Storberget hadde bestemt seg allerede før søknadsfristen gikk ut, trolig før en eneste søker hadde send inn søknad. Alternativene er en tidligere nestleder og nåværende nestleder. Ingen av disse får jobben. Såpass kjenner vi Storberget og enhver Ap-statsråd. Han vet hva han vil.

For noen dager siden skrev jeg om Janne Kristiansen og min skepsis mot henne som PST-sjef, med bakgrunn i Torgersen-avgjørelsen.

Politilovens § 17d gir PST anledning til å bruke lovlige tvangsmidler ved forebyggende tiltak mot de mest alvorlege handlingene innenfor ansvarsområdet dersom det er grunn til å undersøke om noen forbereder en slik handling. I saker som gjelder angrep på statsforfatingen (Grunnlovens opprettholdelse), vold og trusler mot statsledelsen og spredning av masseødeleggelsesvåpen har PST ansvaret både for åpen og skjult etterforskning. PST har utvidede fullmakter til å gjennomføre tvangstiltak (avlytting, fengsling) når det gjelder såkalt avvergende etterforskning.

Slik “etterforskning”, bedre kalt sivil etteretning og overvåking, må ledes av en meget sindig og kompetent person på dette, med høy grad av integritet. Særlig kreves evne til nøkternt å vurdere opplysninger som er innhentet. Hva som er relevant informasjon, hva man kan legge vekt på innenfor en stor informasjonsmengde, ofte av sensitiv natur, krever lang erfaring i nettopp slikt. Det krever at man også jakter informasjon som motsier det man helst vil tro, det man under “mistankens sløvede blikk” helst vil holde for faktum.

Da er det ikke en retorisk dyktig skrankeadvokat man trenger. En helt uten etterretingsmessig erfaring, og helt uten påtalemessig erfaring, slik et statsadvokat har eller en erfaren politijurist har.

Ved å ansette Janne Kristiansen, med sin fortid fra Gjenopptakelseskommisjonen og som “altfor dyktig” forsvarsadvokat, tror jeg vi får en PST-sjef som er mer opptatt av å være advokat for Regjeringen enn å beskytte demokratiet. Hun har uttrykt at fakta ikke er så nøye. For henne er det ikke noe poeng å ha rett, men å få rett. Det har hun selv uttalt.

PST har enorm makt, hvis de er villige til å misbruke de maktmidler de er gitt. En god skrankeadvokat kan overse det hun vil og tviholde på det hun vil, for en sak. Bra, nødvendig for en tiltalt, men ikke der, ikke som sjef. Ikke for PST. PST skal helst gjøre og undersøke det Regjeringen ikke tror er noe poeng nå, ikke fatter er en trusel. Tenke strategisk overfor trusler, være i forkant.

Storberget legger opp til en fremtidig skandale ved å ansette en både uegnet og uerfaren person. Janne Kristiansen er meget egnet til svært mye, innen jus og som advokat i en rett, men meget tvilsom som leder av Gjenopptakelseskommisjonen, og absolutt ikke som PST-sjef.

Storberget burde ha funnet en person med erfaring, en nøktern og faktaorientert kandidat. En som kan den til enhver tid sittende justisminister at det f.eks ikke er noen trusel om ditt og hint nå, selv om det politisk skulle vært ønskelig at det var sånn. En Janne Kristiansen vil neppe ha problemer med å jatte, og finne argumenter for sin oppdragsgiver og sjef. Det er jo det hun er best til.

Vi så det i Torgersen-saken. Bare en advokat med et oppdrag kan argumentere slik, gitt fakta.

Det er Arbeiderpartiets makt de neste fire årene som skal sikres på fredag, ikke landets beste, ikke vår grunnlov og ikke vårt demokrati. Og Storbergets karriere. Det er bare det kommende valget som kan felle ham.

Saken er omtalt i VG her. Bruk stemmeretten din.

OPPDATERING kl 12:00: VG har nå fjernet artikkelen “PST-ansatte raser mot Storbergets hasteutnevnelse”.

OPPDATERING 21.08.2009: Artikkel i VG om at ansettelsen kan bli mat for Kontroll- og Konstitusjonskomiteen.


Publisert

i

av

Kommentarer

4 kommentarer til “Kristiansen som ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste er feil”

 1. Tankeren avatar
  Tankeren

  Det er ikke første gang VG stopper skriverier om PST

  VG trakk artikkel om PST:

  http://borgerrettigheter.wordpress.com/2009/08/19/vg-trakk-artikkel-om-pst/

 2. Tamiflu avatar
  Tamiflu

  Ny partiansettelse. Føyer seg inn i rekken av mange under denne regjering. Er det noe vits i å lyse ut stillinger i maktapparatet i det hele tatt? Som kommunistene ansetter og engasjerer de rødgrønne stort sett bare ved utnevnelser av sine egne. Demokratiske og rettferdige prosesser???

  1. Knut Sparhell avatar

   Takk for kommentar.

   Jeg følger saken, og ennå er ingen formelt ansatt.

   Tips: Velg noe annet navn enn “Tamiflu”, da det fører til at kommentarene dine går rett i bøtta som spam (via Akismet). Det er ikke alltid slike lar seg fiske opp igjen.

 3. JILL WHITE FANEBUST avatar
  JILL WHITE FANEBUST

  Den som er mest kvalvisert skal få jobben som
  Politiets Sikkerhetsjef.Feil av Storberget og
  gi Kristiansenn jobben før den er utlyst.
  Storberget og Kristiansen er vel muligens
  nære venner?

  JILL