Motorvei åpnes etter rekordkort byggetid og billig

Skilt for motorvei
Skilt for motorvei

I følge Jernbaneverket vil det ta tredve år å bygge ut jernbanen fra Oslo til Halden. Utbyggingen av motorvei mellom Larvik (Sky) og Langangen vil ta mye lengre tid og bli mye dyrere en det prosjektet som er ferdig i dag. Dette fordi disse prosjektene skal bygges i statlig regi, etter årlige bevilgninger kun støttet av Nasjonal Transportplan, en plan som ikke lover penger, bare angir intensjoner.

Men i dag åpner 20 km ny motorvei E18 mellom Grimstad og Kristiansand, bygget som Offentlig Privat Samarbeid. Et selskap planlegger detaljer og bygger, tar risikoen for overskridelser og gevinsten ved mer effektiv bygging, samt skal stå for vedlikehold og drift av den ferdige veien i et antall år, før den så overdras til vegvesenet for alminnelig ansvar og vedlikehold.

Denne modellen har gang på gang vist seg effektiv. Veiene og bygningene blir bygget fortere og bedre. Ofte også billigere. Det var også konklusjonen til Transportøkonomisk Institutt, som undersøkte dette i 2007.

Et annet alternativ, at staten låner av seg selv, for å kunne prosjektfinansiere, og dermed fri seg fra den årlige bevilgningstakten, vil Regjeringen ikke være med på. Ting skal gjøres på samme måte som alltid. Det vil si planlegge eller bygge for de pengene årets budsjett inneholder, så eventuelt stanse opp. Dermed vet man ikke hva man skal gjøre neste år, og man må skape påkjøringsmuligheter til å ta i bruk et par kilometer ny vei, hvert år. Klart det blir dyrt, klart det blir tregt.

Høyre går inn for å ta i bruke OPS-modellen i stor skala. Slippe de private mer til, mer enn bare å by på parsellvise byggekontrakter, at private være byggherre og få ansvar for at veien åpnes i tide og ta de første årene av vedlikeholdet selv, omtrent som en en garanti etter kjøpsloven. Finansiere det hele med et lån, enkelt og greit. På det norske og europeiske anleggsmarkedet er det nok av entreprenører som er klare til slike oppdrag.

Det er bare å gratulere agderfylkene, og alle veifarende langs sørlandske E18 med den nye motorveien. Sørlendingene kan i dag ønske Kongen velkommen til å foreta veiåpning. Sørlandet viser nå vei, slik trønderne gjorde det med E39 for noen år siden.

Bare så syn det ike blir noe mer etter denne OPS-modellen. OPS er nedlagt, dødt som sild, fordi De Rødgrønne ikke vil ha slikt, privat styggedom. Det er ingen grunn til å tro privat-allergien kureres med det første.

Mer vei for pengene, det er Høyre, det.

Fra Aftenposten i dag.

Tidligere innlegg her.


Publisert

i

,

av

Stikkord: