Borregards gamle administrasjonsbygning

Hele sydfløyen

Borregards gamle administrasjonsbygning

Tatt fra sydvest

Legg inn en kommentar