Adecco og Ammerudlunden sykehjem

Ansatte ved Ammwerudlunden sykehjemSelskapet Adecco Helse AS har innrømmet at de har latt personale (sykepleiere) arbeide doble vakter ved sykehjemmet, og det uten overtidsbetaling. Dette har ikke Oslo Kommune vært informert om. Adecco har brutt arbeidsmiljøloven og dermed også kontrakten med Oslo Kommune. Adecco Helse AS ble, etter at dette kom for en dag, sagt opp som leverandør og driftsansvarlig.

Samtidig vet vi at Ammerudlunden sykehjem har vært erklært som byens beste sykehjem og prisbelønt flere ganger.

Det har også kommet frem at en av de som har ønsket og tatt doble vakter er en svensk ukependlende sykepleier. Hun ønsket dette og overnattet i et rom i kjelleren mellom vaktene. Dermed fikk hun muligheten til å reise hjem til Sverige og ha fri uka etter.

Saken viser at ved å engasjere private selskaper til drift, på kontrakt, er det mulig å håndheve kravet om forsvarlig og lovlig drift. Når leverandøren bryter kontrakten, også implisitt, ved å begå lovbrudd, er det mulig å si opp kontrakten og skaffe en ny driftoperatør. Ved kommunal drift er dette ikke mulig, og man kan i høyden omplassere lederen. I praksis skjer da ingen ting utenom en reprimande.

Det er svært gledelig at Oslo Kommune valgte å si opp kontrakten med Adecco Helse AS etter at ulovligheter og kontraktsbrudd ble avdekket. Dette må bli en lærepenge for alle private leverandører i denne sektoren. Hadde Adecco helse AS fått fortsette, etter en “reprimande”, ville det ha utvisket forskjellene mellom private leverandører på kontrakt og offentlig drift. Slik fremstår privat drift slik privat drift skal, på nåde fra bestilleren (her Oslo Kommune).

En sak i kjølvannet av dette er at arbeidsmiljøloven bør under debatt. Den ivaretar ikke nødvendigvis arbeidstakernes interesser i 2011. Arbeidslivet er i dag temmelig annerledes enn da loven ble vedtatt på 70-tallet. Dessverre blokkerer venstresiden enhver debatt om oppmyking og modernisering av loven. Selvsagt gjelder ikke hele arbeidsmiljøloven i Nordsjøen (offshore). Der har man forlengst funnet arbeidstidsbestemmelser som passer pendlere, norsk olje- og gassindustri og den norske stat. I dag er situasjonen på Østlandet at en rekke svensker, polakker og andre gjestearbeidere arbeider innenfor blant annet helsesektoren, og takk og pris for det. Uten dem ville norsk helsevesen vært i akutt bemanningskrise med de alvorligste følger.

Uansett, dagens lov gjelder og skal følges, det være seg private aktører eller offentlige.

Som Michael Tetschner påpekte, offentlige drevne virksomheter, som f.eks Bærum Sykehus, kan begå uhyrlige lovbrudd, langt verre enn slike brudd på arbeidsmiljøloven, lovbrudd som setter pasienters liv og helse i direkte fare, helt uten straffereaksjoner eller mulighet til å si opp noen kontrakt. Noen hoder rullet, men Bærum Sykehus administreres som før, under de samme budsjetter og med hovedsakelig samme ledelse. Politikerne er maktesløse når offentlig dreve virksomhet begår lovbrudd. Da er det godt å vite at det meste av offentlig drift faktisk kan settes ut på kontrakt etter anbudskonkurranse, så har man i det minste et ris bak speilet.

Konkurranse dreier seg slett ikke om pris alene. Det dreier seg om kompetanse og seriøsitet, samt evne til drift og gjennomføring etter både kontrakt og lovregler. Det vet både de offentlige innkjøperne og de private leverandørene meget vel.

Hvordan kan en hissigpropp som Arbeiderpartiets Martin Kolberg egentlig forsvare dette med offentlig monopol på drift, når en private konkurrenter kan gjør det bedre og kanskje rimeligere, og det med den risiko at de kan havne “out of business” om de feiler. Kan Kolberg vise til offentlig drift som har blitt underkjent på grunn av lovbrudd, eventuelt vise til at offentlig drift aldri fører til lovbrudd?

Nok en gang er det vist at konkurranseutsetting er den beste måten få mest mulig velferd ut av skattebetalernes penger. Det fungerer faktisk, også når enkelte snubler og feiler, som Adecco gjorde her. Det er mange andre her ute, kanskje mer seriøse aktører en Adecco, som vil forplikte seg på en kontakt med det offentlige. Vi/de kan jobben. Noen av dem/oss kan den best.

Jeg er deltaker/styremedlem i OptimalAssistanse AS.


Publisert

i

,

av