Bommer på trafikkveksten

Bommer på trafikkveksten

Vegvesenet bygger for smale veier. For fire år siden sto E6 gjennom Østfold ferdig som firefelts motorvei . Allerede nå lurer transportnæringen på om det holder. Fra Kristiansand til Sandnes snakker man om en tofeltsvei med midtdeler på lang sikt. Både på E6 i Gudbrandsdalen og i Trøndelag planlegges for veier med for lav kapasitet til å takle de nærmeste 10 år, tross vegnormalene. Poenget er at Vegvesenet ikke bruker oppdaterte prognoser.

Samferdselsminister Marit Arnstad liker ikke veier. Marit Arnstad liker bare ~ en ting med veier, og det er at de har bomstasjoner. Disse kan brukes til å melke bilistene, i stedet fot å bruke skattepenger eller “oljepenger”, til, ikke vei, men jernbane.

Jeg vet ikke blant hvilke grupper Marit Arnstad blir populær ved å konfiskere bompenger, ment for veiutbygging, til jernbane, og ignorere høyst nødvendig veiutbygging.

Riksveier som binder sammen landet og hovedlinjer for jernbane bør bygges ut med finansiering fra Staten. Veier og baner må bygges ut etter realistiske prognoser, verken mer eller mindre.

Utbygging og vedlikehold av infrastruktur, spesielt innenfor samferdsel, er ekstremt underprioritert i Norge. For hvert statsbudsjett loves at nå skal det snu, men intet skjer. Samferdselsbudsjettet inneholder hvert år en bløff om satsning. I realiteten er det kun et løfte om at forfallet ikke skal øke, i det minste. Forfallet har ikke økt se siste år, riktignok, men det er heller ikke hentet inn en millimeter.

Et sted å starte er å bruke nyere, realistiske prognoser for trafikkutviklingen de neste tjue åra, når veier og baner prosjekteres.

At dagens rødgrønne regjering ikke vil reell forbedring, det vet vi nå. Håpet er er at neste års regjering vil noe på samferdselsfronten.


Publisert

i

av

Stikkord: