Siste lenken på E18 i Vestfold presenteres

Fortsatt dør unødvendig mange mennesker i møteulykker på landets mest trafikkerte riksveier. Primært gjelder dette europaveiene på Østlandet. Østfold fikk sin E6 ferdig i 2008, og siden har det, såvidt jeg vet, ikke forekommet dødsulykker. E18 i Østfold nærmer seg ferdig, men delen i Akershus gjenstår. Nordover snegler utbyggingen av E6 seg mot Lillehammer. E18 i Telemark er på planstadiet og vil komme. Videre mot Grimstad er mer usikkert, selv om utbygging er påtenkt og prosjekteres.

Pr i dag er det fire felt fra Oslo til Gulli ved Tønsberg. Om to år er det ferdig til Langåker, og fra Langåker er det alt ferdig til Bommestad, noen km før Larvik. Fra Sky, noen km forbi Larvik åpnet nettopp ny vei frem til Langangen. Da gjenstår kun Bommestad – Sky, forbi Larvik, før Vestfold endelig er ferdig utbygget. Byggingen av Bommestad – Sky starter neste år og blir ferdig 2016.

Dagens regjering klarer ikke få fart på denne høyst nødvendige utbyggingen, som allerede er 20 år forsinket i forhold til behovet. Et nytt stortingsflertall som tar dette på alvor, og fortsetter med å utstyre alle høytrafikkerte riksveier midtdelere og 3-4 felt, og da snakker vi ikke bare om Østlandet, men over det hele, hvor trafikkmengden tilsier det, tusenvis av kilometer.

Planleggingstiden må ned, utbyggingstiden må ned og finansieringen endres. Mellom Grimstad og Kristiansand bygget man på rekordtid, takket være en alternativ finansierings- og driftmodell. Utbygger sto for finansiering, prosjektering, detaljplanlegging, bygging og så vedlikehold og drift i hele 25 år etter åpningen. Altså en virkelig totalentreprise etter avtale med Vegvesenet. Det er ikke spesielt billig, neppe billigere enn tradisjonell metode, på lang sikt, men det er effektivt. Vi må ta i bruk OPS for å få fortgang på enkelte prosjekter, og sørge for at om utbygger holder kvaliteten oppe, fordi utbygger selv skal vedlikeholde etterpå. Det er som å kjøpe ferdig vei med garanti. Alternativet kjenner vi fra dagens modell, nemlig nybygde veier som får telehiv allerede første vinteren, og påfølgende krangler og ansvarsfraskrivelser.

I påvente av ny regjering kan vi nyte hvordan det vil ta seg ut forbi Larvik om noen år.


Publisert

i

av

Stikkord: