Senk skatten på arbeid utført i hjemmet

Dagbladet

Å senke skattene på slikt håndverks- og servicearbeid for privatpersoner er en glimrende måte å redusert svart arbeid på. Slik det er nå vil svart arbeid til de grader utkonkurrerer lovlig arbeid. Statens inntekter vil ikke senkes av dette dersom det virker, snarere tvert om. Det fører til mer respekt for lover og regler, og dessuten for skattesystemet. Arbeidstakerne kommer inn i velferdssamfunnet. Bare å bruke politiet for å avdekke dette er illusorisk.

Erfaringene fra Sverige, som har innført dette, er gode. Flere kommer i arbeid, spesielt de unge. De minste bedriftene kommer best ut. Det blir mer konkurranse om slike små oppdrag, noe som bidrar til å heve kvaliteten.


Publisert

i

,

av

Stikkord: