Stygg SMS-inkasso fra Kredinor SA

Jeg vil gjerne gjøre folk oppmerksom på følgende vedrørende inkassoselskapet Kredinor SA, med håp om at det får følger for selskapet og eventuelle andre ansvarlige, og at slikt ikke skal skje igjen mot tilfeldige ofre. Saken kunne ført til et gigantisk tap om feilen ikke var blitt oppdaget. Har man bare litt svake nerver må dette dessuten oppleves som trakassering. Jeg er forbannet, og vil ikke finne meg i sånt. Jeg er også opprørt over at kanskje svært mange andre har mottatt liknende meldinger.

Jeg har nedenfor fjernet nummer som kunne tenkes identifisere skyldneren.

Epost sendt Finanstilsynet i dag

Jeg vil gjerne gjøre Finanstilsynet oppmerksom på følgende:

7. august fikk jeg følgende 2 SMS til mitt nummer 90782614, avsender 57334667:

Sak (nummer fjernet her)
Denne SMS bekrefter inngått avtale og samtykke om
elektronisk oppfølging m/
Kredinor SA, Tlf 06900

Kredinor SA
Innvilget avdragsavtale.
Først forfall 30/08 13 kr
1.500,00. Deretter kr 1.500,00
pr mnd. Betales m/KID
(ørten siffer) til konto
(11 siffer)

Deretter fikk jeg flere påminnelser om å betale kr 1500,-, siste SMS mottatt 10. september lød derimot:

Kredinor SA
Avtalen er misligholdt og hele
kravet har forfalt til betaling.
Kr 52.469,00 betales til
(11 siffer) m/KID
(ørten siffer)


Først ignorerte jeg meldingen, fordi jeg ikke kunne helt begripe at jeg hadde inngått noen avtale med Kredinor, et selskap jeg ikke kjente. Men siden kom det altså flere krav og jeg ble stadig mer urolig. Siden jeg har et kredittkort, og muligens ikke har klart følge opp alle innbetalinger i tide, så antok jeg jeg saken der allerede var sendt inkasso, at det hele skyldtes forsømmelser fra min side.

Da det til slutt kom krav om 52 469,- var jeg på nippet til å forsøke skaffe disse pengene og betale, da beløpet ikke var helt ulikt med det jeg hadde kredittkortavtale om. Likevel, før jeg betalte, ville jeg sjekke om det likevel kunne være en mulighet for månedlige avdrag, tross mitt mislighold.

20. september ca kl 08:45 ringte jeg Kredinor SA på 06900. På telefonsvarerer ble jeg bedt om å oppgi saksnummer, som skulle stå “øverst på brevet”. Men selv uten saksnummer kom jeg frem til en saksbehandler.

Jeg oppga at jeg hadde fått SMS om innbetaling og mislighold.

Saksbehandleren ba om fødselsnummer, som jeg oppga, søkte og kunne ikke finne noen sak på meg. Han sa da at de hadde hatt store problemer med SMS-løsningen i det siste, så det kunne være forklaringen. Så fikk han navnet mitt og søkte, også uten treff.

Så bladde jeg tilbake i eldre SMS og fant et saksnummer, som jeg oppga og han slo det opp. Han spurte da om jeg var kjent med navnet “Trygve” (navn endret). Det var jeg ikke.

Så sa han at da måtte de bare beklage, og at jeg kan se bort fra det hele.

Men jeg har fått beskjed om avtaler, mislighold og nå krav om over 50 000, protesterte jeg. Hvordan kan dette være mulig?

Saksbehandleren kunne da berolige med at, husk, dette gjaldt en helt annen kunde! Det har vært mange slike saker med feil, forsto jeg, så de var kjent med problemet, og kunne igjen bare beklage. Samtalen avsluttet.

Jeg hadde altså følte meg sterkt foruroliget av meldingene. De hadde “vokst” som en trusel mot min økonomi, og skapt angst for inndragning av mine eiendeler om jeg ikke fant penger.
Jeg var, som nevnt, på nippet til å betale flere ganger, først et avdrag så hele beløpet, for å slippe enda større ubehageligheter. Jeg er ikke vant til at inkassobyråer gjør feil. De hadde jo mitt mobilnummer.

Jeg frykter nå at dersom jeg faktisk hadde betalt kunne dette gått til å dekke en annen kundes gjeld, uten at feil avsender ble oppdaget. De er jo dem som får slekt eller venner til å betale sin gjeld, bare betaleren bruker rett KID og kontonummer å betale til.

Jeg er nå lettet over at det ikke var noen sak, men samtidig rystet og dårlig behandlet.

Jeg har opplevd dette som så graverende at jeg i dag ringte Finanstilsynet, og ble der oppfordret til å sende denne epost, som herved gjort.

In

Én kommentar

  1. En annen side av saken? Fikk “Trygve” noen gang disse varslene? Er grunnen til siste SMS rett og slett at stakkars “Trygve” aldri fikk de varslene han skulle?

    Fint at du deler denne saken. Tror altfor mange slike saker forekommer.

%d bloggere liker dette: