Damp

dampDen som damper røyker ikke. Ikke samtidig. Så langt nesten bare positive tilbakemeldinger, det lukter lite og plager lite. Men damping kan bli en like stor mani som røyking, så den fjerner ikke det elementet. Dampingen fungerer som en kombinert fysiologisk og psykologisk verktøy, i form av et substitutt, for røykere som vil redusere. Og det vil vi, mange.

Damping forurenser svært lite, lukter svært lite, er svært lite helseskadelig og svært mye billigere, sammenliknet med å røyke. Min metode er å hoppe over en og annen sigarett og heller dampe litt. Kanskje klarer jeg å redusere røykingen noe, kanskje mye, kanskje helt, en dag. Viktig å forstå at damp ikke er noen kur mot “røykesyken” vi lider av, men vårt eget lille verktøy, om vi tror det kan være en vei mot (litt) mindre røyk.

Litt sånn som en smokk kan hjelpe til å avvende spedbarn mot pupp, kanskje. Ikke ekte vare, men litt av følelsen.