Stikkord: Audun Lysbakken

  • Bergstøs irrelevans

    Audun Lysbakken er den statsråden som ikke bare sier han har ansvaret, men “tar ansvaret”. Kirsti Bergstø var den statssekretæren under Audun Lysbakken som i følge Aftenposten var “arkitekten” bak bevilgningen til Sosialistisk Ungdoms underbruk “Jenteforsvaret”, og som i følge eget utsagn “gjorde en feilvurdering”. Begge utsagn er irreleveante. Man kan ikke “ta” noe man…