Stikkord: ESA

  • ESA slakter norske regler om arbeidsledigetstrygd

    Se VG. Norsk lov krever at en utenlandsk arbeider må ha jobbet fulltid i åtte av de siste tolv ukene før han eller hun mister jobben, for at EØS-rettighetene skal regnes med. Konsekvensen av reglene vil være at en utlending som blir arbeidsledig mot sin vilje i løpet av denne perioden, ikke vil kunne motta…