Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU

Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jaglands tale, oversatt til norsk av ANB/NTB: (mine uthevninger)

Deres majesteter, Deres kongelige høyheter, statsoverhoder, regjeringssjefer, eksellenser, mine damer og herrer, Ærede ledere for Den europeiske union,

Midt i en vanskelig tid for Europa har Den Norske Nobelkomite villet minne om hva Den europeiske union betyr for freden i Europa.

Etter de to verdenskrigene i forrige århundre måtte verden bevege seg bort fra nasjonalisme og gå i retning av internasjonalt samarbeid. De forente nasjoner ble dannet. Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt.

For Europa, som hadde vært utgangspunktet for de to krigene, måtte den nye internasjonalismen være bindende og forpliktende. Den måtte bygge på menneskerettigheter, demokrati og rettsstatlige prinsipper som kunne håndheves. Og på et økonomisk samarbeid med det mål å gjøre landene til likeverdige partnere på den europeiske markedsplassen. Således skulle landene bindes sammen for å gjøre nye kriger umulig.

Kull- og stålunionen av 1951 ble starten på en forsoningsprosess som har pågått helt fram til i dag. Først i den vestlige delen av Europa, men prosessen fortsatte over øst-vestskillet da Berlin-muren falt og har nå nådd til et Balkan der det var blodige kriger for mindre enn 15-20 år siden.

EU har hele tiden vært en sentral drivkraft i disse forsoningsprosessene.

EU har faktisk virket både til den «folkenes forbrødring» og «den fremme av fredskongresser» som Alfred Nobel skrev om i sitt testamente.

Derfor er Nobels fredspris fortjent og nødvendig. Vi gratulerer.

I lys av finanskrisen som rammer så mange uskyldige mennesker, ser vi at det politiske rammeverk som Unionen forankres i, er viktigere enn noensinne. Vi må stå sammen. Vi har et kollektivt ansvar. Uten det europeiske samarbeidet ville resultatet lett ha blitt ny proteksjonisme, ny nasjonalisme med fare for at det som er vunnet, går tapt.

Vi vet fra mellomkrigstiden at dette kan skje når vanlige mennesker betaler regningen for en finanskrise andre har utløst. Men løsningen er nå som da ikke at landene handler på egen hånd på bekostning av andre. Heller ikke at utsatte minoriteter får skylden.

Da går vi i gårsdagens feller.

Europa må bevege seg fremover.

Ta vare på det som er vunnet.

Og forbedre det som er skapt, slik at vi kan løse de problemene som truer det europeiske fellesskapet i dag.

Bare slik kan vi løse til alles beste de problemer finanskrisen har skapt. I 1926 ga Den Norske Nobelkomite fredsprisen til Frankrike og Tysklands utenriksministre Aristide Briand og Gustav Stresemann, året etter til Ferdinand Buisson og Ludwig Quidde, alle for dere forsøk på å fremme tysk-fransk forsoning.
Fortsett å lese Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU

Politisk TV-reklame fortsatt forbudt?

Politisk TV-reklame fortsatt forbudt.

Kulturminister Trond Giske er uenig i dommen fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, men vil ikke anke den. Dermed er den rettskraftig.

Men Giske vil ikke rette seg etter dommen. Hva betyr det? At Norge ikke lenger anerkjenner EMD? Så da kommer en snarlig utmeldelse fra Europarådet?

Hvis ikke må Giske gå av som kulturminister straks. Jeg antar man nå ganske trygt kan sende politisk TV-reklame uten å bli dømt for brudd på norske regler. Norge har undertegnet en traktat og da er man forpliktet på den. Det vil si følge de dommer som måtte komme. Hva er ellers vitsen? Og hvordan skal norske politikere da kunne fordømme andre land som gir blaffen i dommer fra Menneskerettdomstolen?

Er dette klarert i regjeringen, Giske? Hva sier Stortinget til dette?

Hvis man er uenig med en «overordnet», og nekter rette seg etter det, så må man slutte eller gå av. Sånn er det.

Jeg håper må like mye rabalder om dette som hijab-saken. Norge krenker menneskerettighetene, med Trond Giske i spissen. Eller vi får mene at Europarådet er et supperåd vi ikke gidder bry oss om. Det er bare andre land som skal innordne seg. Ikke Norge. Norge vet alltid best og er hevet over internasjonale ordninger.

Oversikt over fellende dommer mot Norge i EMD.

Igjen: Trekk deg, Giske. I kveld.