Stikkord: Thomas Quick

  • En seriemorders bekjennelser

    Sture Bergwall: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Jeg vil at oppmerksomheten skal rettes mot den [svenske] rettspsykiatriske omsorgen og hva som kan foregå bak disse murene, i terapisammenheng og så videre Jeg vil at mine…