Mobilisering for Willoch

Det går en politisk vekkelse over Norges sjette største by, Fredrikstad. Det er en av konklusjonene man kan trekke etter gårsdagens rekordartede nominasjonsmøte i Høyre, der omkring hundre medlemmer måtte trenge seg sammen i et middels møterom på Hotell Victoria. Det var på forhånd knyttet stor spenning til dette møtet, spesielt omkring hvem som skulle bli partiets nye ordførerkandidat.

Også i Fredrikstad Arbeiderparti går diskusjonene livlig. Det foreligger to alternative listeforslag. Det ene toppes av 55-årige Kari Agerup, den andre av den langt yngre Jon-Ivar Nygård. Kari Agerup ligger likevel trolig best an til å bli Aps ordførerkandidat etter at det ble klart at ordfører Ole Haabeth trekker seg. Nominasjonsmøtet er ikke før i januar, så det er god tid til å la fillene fyke.

Fremskrittspartiet ser ut til å samle seg om 34 år gamle Eva Kristin Andersen, som har fungert som gruppeleder etter at Vigdis Giltun ble stortingsrepresentant. FrP skal han nominasjonsmøte i løpet av måneden.

Høyre, som i dag Fredrikstads tredje største parti, er i en viss medvind, sammen med FrP. Det kan bety at de to til sammen får flertall, eventuelt sammen med ett av de mindre partiene eller den lokale Onsøylista. Det kan igjen bety at Høyre får ordføreren i enten hele eller deler av neste periode, klart avhengig av styrkeforholdet mellom FrP og H og en eventuell samarbeidspartners preferanser. Siden denne partneren meget vel kan tenkes å foretrkke en høyreordfører fremfor en FrP-ordfører, lå det derfor an til at gårsdagens stappfulle nominasjonsmøte kanskje skulle velge Fredrikstads fremtidige ordfører. Men Høyre er meget klar over at det like gjerne kan bli FrP-ordfører. At Arbeiderpartiet får fortsette sitt 80-årige regime i byen har svært få av byens innbyggere tro på nå.

Nominasjonskomitéen hadde satt Peter Kuran opp som nr 1, men etter engasjerte innlegg for begge, og etter skriftlig avstemning, ble 63-årige Ingrid Willoch valgt som førstekandidat med kun to stemmers overvekt.

Ingrid Willoch kommer opprinnelig fra Horten og har representert Vestfold Høyre på Stortinget. Der traff hun dessuten Fredrikstads “grand man”, da stortingsrepresentant for Høyre, nå sjef for Datatilsynet, Georg Apenes. Nå bor de to på Apenesfjellet, en knaus i Fredrikstad sentrum, med sine tre katter.

Ingrid Willoch har i de senere gjort seg bemerket som tilhenger av våre rovdyr, ulv spesielt, og som en særdeles godt forberedt, meningssterk og kunnskapsrik fylkestings- og bystyrerepresentant. Det har ikke vært ende på skryt hun har fått for dette. Willoch er noe så sjeldent som en både dyktig, godt likt, respektert og “folkelig” politiker, skal man tro menige høyrefolk i byeni alle fall.

Tøff-myke, erfarne Ingrid Willoch har også klart vært Fredrikstads Høyres kvinners klare favoritt, foran den joviale, litt “rundere-kanten” og tålmodige Peter Kuran, hvis lange ordførerdrøm i går falt i grus. Kuran var likevel den første til å gratulere Ingrid, for det var ingen bitter strid. Høyre er jo for konkurranse, så da får man tåle det også, som en taler sa. Kuran ble så straks og enstemmig plassert på listen like bak Willoch.

Willoch står på samme politiske platform som Kuran, vil ha en opprydding og slanking i det umoderne, stivnede byråkratiet i kommunen, fjerne den forhatte eiendomsskatten og ellers sørge for en vakker by med plenene klippet. Fra før vet vi at Willoch har et stort sosialt engasjement, så noen usosiale kutt blir det neppe snakk om å foreslå. Fredrikstad Kommune har ligget på konkursens rand i flere år, så en hovedopgave blir å rette opp den, med de nødvendige virkemidler. En ting er helt klart, og det er at partibok i Arbeiderpartiet ikke lenger vil garantere evig jobb i kommunen. For slik har det vært for lenge, noe som har skapt irritasjon langt inn i Aps rekker.

Etter den korte takketalen fikk Ingrid Willoch et spørsmål fra et av de mange nye høyremedlemmene, om hun er i slekt med den ikke ukjente forhenværende rikspolitiker Kåre Willoch. Jo, det er hun. Kåre er hennes fars fetter. Så vet vi det. Ellers har de to neppe mye mer til felles enn partitilhørigheten.

(Skrevet for Borgerjournalistene. Selv ble jeg nominert nr 49, og følgelig partipolitisk neppe en nøytral observatør)

Publisert

i

,

av

Stikkord: