Drammen ideal for Fredrikstad

Fredrikstad har hatt en del turbulente saker de siste årene. Verst stormet det da eiendomsskatten ble innført. På samferdelssiden er Østfoldpakke 2 stadig skjøvet fremover og kun et delprosjekt med ny bru til Kråkerøy er på gang. Det har vært tildels sterk motstand mot bompenger, både generelt og i dette delprosjektet spesielt.

Det har vært skandalesaker, spesielt en der styret for en kommunalt eid virksomhet bevilget seg selv en dyr tur til fotball-VM for å “bygge relasjoner”. Sist ute var skandalen i barnevernsetaten, der en kommunal virksomhetsleder ble avskjediget for ureglementert pengebruk. Kommunen har også vært oppfattet som byråkratisk, sidrumpet og middelmådig, uten vilje til effektivisering eller nye måter å gjøre ting på. Det har derfor knyttet seg en del spenning til hvordan de politiske partiene ville behandle dette i sine programmer for neste periode.

Fredrikstad Høyre var først ute og vedtok allerede sist uke nytt program for perioden 2007 til 2011.

– Fredrikstad Høyre har fått det beste og mest grundige programmet noensinne, sa leder Peter Kuran etter vedtaket.

Mer effektiv kommune

Høyre i Fredrikstad, som er kritisk til driften av kommunen, vil ha bort eiendomsskatten, og vil heller effektivisere driften og redusere byråkratiet. Høyre har sett til Drammen, hvor kommuneøkonomien er snudd. Drammen har valgt å skille ut en rekke tjenester i egne kommunale selskaper og planlegger også å prøve konkurranseutsetting. Bare på renhold har Drammen spart flere millioner.

Av andre områder Kuran spesielt har tro på kan effektiviseres, er teknisk drift. Kuran påpeker likevel at alle endringer må skje etter dialog med de kommunalt ansatte. Poenget er å få mer for skattekronene.

Bedre veinett haster

Å bedre trafikkavviklingen i byen er også en fanesak for Høyre. Fredrikstad har i dag et foreldet hovedveinett der all trafikk ledes gjennom et par sentrale rundkjøringer. Et stridsspørsmålet har lenge vært hvordan en utbygging skal finansieres. Høyre er utålmodig og villig til å akseptere såkalte alternativ finansiering, herunder brukerbetaling, så lenge det ikke ser ut til å få fullfinansiert en utbygging med statlige midler.

Høyres menneskesyn og generelle samfunnssyn har igjen fått en sentral plass i programmet. Høyre satser på at kommunevalgkampen også skal bli en ideologisk debatt.

Willoch som ordfører?

Det bygger også opp til en spennende nominasjonskamp i Fredrikstad Høyre. Den meget erfarne Ingrid Willoch seiler opp som motkandidat til Kuran til posisjonen som listetopp og partiets ordførerkandidat. Fredrikstad Høyre har fått en rekke nye medlemmer, og det er ny vitalitet i partiet, spesielt på kvinnesiden. Om få dager skal det hele avgjøres.

Bymiljø

Fredrikstad og Drammen har mye til felles, blant annet i størrelse og i det at begge er “elvebyer”. Drammen har klart å gjennomføre løsninger på sine trafikkproblemer med nye tunneler og utvidet motorvei, og snart kommer ei ny bru til avlastning for dagens bybru, som så blir reservert kollektivtrafikk og gående. Bymiljøet har kommet i fokus på en helt ny måte. Byen har allerede rukket å bli prisbelønt flere ganger, og det er stor optimisme både blant folk flest og i næringslivet.

Drammen har også klart å endre sitt omdømme, fra mye negativ fokus til stadig mer positiv fokus. Det handler om byutvikling, attraktive arbeidsplasser og satsing på de kvaliteter man har som bysamfunn.

Flere ser til Drammen

Meningsmålingene tyder foreløpig på et temmelig blått kommune-Norge etter neste års valg. Drammen mottar stadig delegasjoner som vil studere hvordan kommunen har kunnet bli mer effektiv og fått mer ut av skattekronene, uten den upopulære eiendomsskatten. “Drammensmodellen” kan bli en del av kommunevalgkampen flere steder enn i Fredrikstad.

Skrevet for Borgerjournalistene.

Publisert

i

, ,

av

Stikkord: