Lunkent i Fredrikstad

Etter at en virksomhetsleder i barnevernsetaten i Fredrikstad har blitt gransket og senere avskjediget for urettmessige utbetalinger, i alt 13 saker og med beløp som til sammen utgjør omkring sju millioner kroner, har det vært rettet tildels sterke anklager også mot Fredrikstad Kommunes ledelse og kommunens tydeligvis manglende rutiner omkring utbetalinger på bakgrunn av fakturaer.

Torsdagens kommunestyremøte i den vakre kommunestyresalen i Gamlebyen forløp da heller ikke uten at saken ble tatt opp. Kontrollutvalget hadde allerede bedt om en bred gjennomgang, men det forelå også et forslag om at kommunestyret eksplisitt skulle be Østfold Kommunerevisjon se på rutinene mellom virksomhetsleder og dennes overordnede, altså fagsjef og rådmann. Forslaget ble vedtatt, men mot blant andre ordførerpartiet Aps stemmer.

Saken har blitt betegnet som en skandale og at Fredrikstad kommune aldri tidligere har vært oppe i en liknende situasjon. Mange har forlangt at hoder må rulle og rutiner gjennomgås. De lokale medienes rolle, spesielt Fredriksstad Blads fremstilling av saken, har vært kritisert og er stadig omdiskutert.

Den anklagede har på sin side, gjennom sine advokater, villig prosedert sin sak i Fredrikstadavisa Demokraten. Nå kan de gå mot rettssak omkring avskjedigelsen.

I kommunestyremøtet torsdag ble det, av en av de som forsvarte kommunes behandling av personalsaken, hevdet at den avskjedigede i kraft av sin stilling som virksomhetsleder var gitt et særlig tillitforhold, og at dette var misbrukt på det groveste slik at kommunen ikke hadde noe annet valg enn å avskjedige henne. Den avskjedigede har på sin side hele tiden hevdet at hennes overordnede fagsjef hele tiden var informert om sakene og utbetalingene. Ord står mot ord.

Et typisk trekk fra kommunen er å definere hele saken som en personalsak og således nekte å uttale seg til pressen. Rådmannen innrømmet i kommunestyremøtet at det var han som hadde pålagt sin fagsjef ikke å uttale seg, siden det var en personalsak. Representanten Tor Prøitz fra Høyre stilte imidlertid spørsmål om rådmannen anså denne saken som utelukkende en personalsak. Til det kunne ikke rådmannen svare annet enn at media hadde «sauset sammen» det hele.

Det ble ellers påpekt at dette ikke egentlig er noen barnevernssak, men altså en personalsak. Det som imidlertid er klart er dette i høy grad er en sak om hvordan Fredrikstad kommune er «skrudd sammen», altså om rutiner, om hvordan dette kunne skje, om hvorfor man ikke oppdaget dette før. Akkurat som i Undervisningsbygg-saken i Oslo.

Det må være lov til å stille kraftig spørsmål omkring hvor naive norske kommuner egentlig er, om hvilken katastrofal mangel det er på sunne rutiner i pengesaker og om hvor utbredt korrupsjon og annen utroskap får bli i ly av «tillit». Hvor mange slike saker må man oppleve, hvor mange millioner eller milliarder skal urettmessig bli utbetalt før man får bukt med uvesenet, eller skal man si, den rådende ukulturen.

I Fredrikstad er det i mye større grad menigmann, den vanlige innbygger, som er opprørt, sjokkert og forbannet enn det er de valgte politikerne. For den som måtte ha håpet på et saftig oppgjør med kommunens ledelse, representert ved rådmannen, var torsdagens kommunestyremøte en skuffelse. Mange må stille seg det spørsmål om kommunepolitikerne er så «assimilert» i den kommunale forvaltning at man har glemt å være farlig kritisk på folks vegne, når det kan trengs. Kommunestyremøter skal jo for all del være hyggelige, selv om man måtte finne å ville ta til orde for at «alle forhold må på bordet i denne saken». Tilliten til kommunens ledelse synes være hugget i stein, unnskyld, sten, som skal hete i Fredrikstad, byen der alt «årnær sæ» og stillingen i en interessant fotballkamp med selvfølgelighet refereres under kommunsetyremøtets gang.

(Ovenstående var et utkast til en artikkel som ble publisert på borgerJOURNALISTENE 22. september)


Publisert

i

,

av

Stikkord: