Rygge og hernedover

Moss Lufthavn Rygge åpner 17. oktober, men fra åpningsdatoen blir det foreløpig kun charterturer med selskapene Apollo og Ving. Tyrkiareiser er setter i gang i februar, til Antalya.


Nå har Norwegian annonsert hele 14 destinasjoner, fordelt på hele 43 ukentlige avganger. Foreløpig, helt som forventet, blir det bare én innenriks destinasjon foreløpig, nemlig Bergen. Jeg tipper at Stavanger følger etter i løpet av neste år. Derimot tviler jeg på et nevneverdig rutetilbud nordover. Det blir lengre flytid, mer drivstofforbruk mulige luftromskomplikasjoner over og forbi Gardermoen. Det blir **syd** som vil gjelde, men ikke bare “Syden”, altså Europa (kontinentet).

Men altså sydover, til f.eks København, både som storby og “HUB”, er det åpenbart et stort marked. Om ikke Norwegian vil så kommer nok Sterling. Stockholm, Helsinki, de baltiske landene og Moskva er også mulige destinasjoner. I mellomtiden får vi en rekke europeiske destinasjoner, selv om Tyskland og Nederland mangler foreløpig. London er jo bankers.

Det er tydelig av Norwegian ønsker å avlaste Gardermoen en smule. Enkelte destinasjoner vil trolig kun bli å få fra på Rygge. Det er rene opprøret eller revolusjonen. Ikke “mot” Gardermoen, men *for* Rygge. Gardermoen som prosjekt er en kjempesuksess på alle måter, og vil fortsette å være det.

I februar vil Østlandet oppleve den største omveltningen når det gjelder flyreiser siden oktober 1998. Sør-Østlandet, eller skal vi si Oslofjord-regionen, vil da ha tre ruteflyplasser, Gardermoen, med sine snart 20 millioner årlige passasjerer, Torp med mellom 1 og 1,5 millioner (uvisst om Torp vil få reduksjon med Rygge) og Rygge med 0,5 til 1 million. Som man ser vil Gardermoen ikke bare være desidert størst og dominerende, men trolig ha mer enn ti ganger så mange passasjerer som konkurrentene til sammen. Rygge er ikke byget for mer enn høyst 2 millioner årlige passasjerer. Gardermoen når sin kapasitetsgrense, i dagens utgave, ved omkring 25 millioner, og allerede i dag er Gardermoen til tider overbelastet. Gardermoen her imidlertid mulighet til å greie langt flere med en ny terminalbygning som er under prosjektering. Hvis jernbanen utbygges med høyere hastigheter, og flytrafikken må tåle økte avgifter av miljøhensyn, så vil Oslo-områdets flytrafikk trolig nå sin historiske topp ved omkring 30-35 millioner årlige passasjerer. Det kan bety at med hjelp fra både Torp, Rygge **og** toget kan Gardermoen og Ullensaker slippe en tredje rullebane i 2025. Men det forutsetter at alle tre utbygges videre.

Moss Lufthavn Rygge ligger ca 60 km fra Ryen, brukt som referanse siden det er det største trafikkknutepunktet sydøst i Oslo. Derfra går det motorvei helt til Rygge, fra 2009 sammenhengende. Videre blir det fra neste år samenhengende motorvei helt fra Strømstad i Sverige. Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, hele Follo, og hele Østfold pluss Strømstads kommun i Sverige vil oppleve at at de raskest kommer på flyet sitt ved å reise fra Rygge. Rygge kan trolig tilby kortere interne avstander og raskere ekspedering av passasjerene enn Gardermoen og Landvetter. Og det vil si en nær-befolkning på ca 515 000 mennesker, altså nesten like mange som i Oslo kommune som helhet. Det er ikke et lite “oppland” for en flyplass, norsk sammenheng i hvert fall.

Noe flytog blir det ikke til Rygge, men det kan bli gode bussforbindelser. Dessuten vil det trolig bli “shuttle”-buss fra Rygge stasjon. Hvis NSB ser sitt snitt her så forlenger de lokaltoget til Moss til Rygge, og dermed får Ski tre tog i timen.

Moss Lufthavn Rygge kommer til å bety en enormt løft for Moss og Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg) spesielt, for ikke å nevne Rygge og Råde selv. Ulemper blir det også, men innenfor den konsesjon som nå er gitt blir neppe støyproblemet så voldsomt. Om Rygge skal utvikle seg i retning av en storflyplass vil vi måte tenke helt nytt, og det er ikke aktuelt å lenge. I de nærmeste årene vil Rygge bare være en mindre “outsider” med heller beskjeden trafikk om man sammenlikner med flyplasser for betjening av større byer. Går det høyst et fly i timen er det neppe særlig å klage på, spesielt med den relativt beskjedne befolkningsmengde som vil ha ubehag. Vi hadde en gang et Fornebu, en storflyplass midt i Norges mest tettbefolkede område.

Korridoren Gøteborg-Oslo er en fremtidsregion, både for bosetting, fritid og kommunikasjon. Det mangler etterhvert bare en super jernbane, samferdselsmessig. Fra ca 2011 vil det være sammenhengende motorvei hele strekningen. Det er særlig den fantastiske kysten som lokker når det gjelder fritid og ferie. Både havner, jernbane og god E6 lokker næringsliv og folk som vil bosette seg. Sverige er billigere enn Norge, og det fører ikke bare til store grensehandel og at det er attraktivt å bo i Norge nær grensen, men også for nordmenn å etablere seg i Sverige, både med bedrift, bolig og hytte (noe vi heller bør kalle fritidshus).

Etableringen av Moss Lufthavn Rygge vil være en pådriver for utviklingen. Dette er “rivieraen” for vår del av verden.

Jeg gratulerer Luftforsvaret, som teknisk operatør og RSL AS, som kommersiell operatør, med “kuppet” av Norwegians nye ruter. De kommer garantert til å bli benyttet. Og så blir det selvfølgelig nå enda kulere å bo i Fredrikstad, det smarte valget av bosted, og særlig om man tenker mot 2015.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Rygge og hernedover”

  1. Programblogg avatar

    håper både Norwegian og Rygge lykkes! Heia 🙂

%d bloggere liker dette: