Snyltere, pakk, grinebitere og Etaten

Renovasjonssjef i Fredrikstad, Roy Ulvang, er så oppgitt over private bedrifter som i nattens mulm og mørke lemper kommunens miljøstasjoner fulle av næringsavfall at han nå vil fjerne dem og sette dem på et lager. Dette i følge en artikkel i Fredriksstad Blad 22. oktober.


Dette reiser en del spørsmål. Den ene er om det da ikke er nettopp slik at disse miljøstasjonene har som formål å hindre at avfall havner i naturen? Det andre er at hvis kommunen ikke kan hindre at «næringsavfallet» havner dunken på en miljøstasjon hvordan da hindre at den havner hvor som helst ellers? Og *hvilket* problem er det som løses om kommunen fjerner disse stasjonene?

Antakelig er det renovasjonssjefen Roy Ulvangs egne frustrasjoner som skal elimineres her. Han er sjef, og en sjef skal vite å si stopp. Det var ikke meningen at miljøstasjonen skulle brukes *så mye*. Overforbruk, altså. Løsningen for en kommunal etat som opplever at tilbudet brukes for mye er å redusere tilbudet, eller helst fjerne det. Det er for mye bryderi. Etaten har sikkert nok av ting å holde på med enn om man skal drive å måtte tømme disse stasjonene i tide og utide. Man har et antall ansatte med fast arbeidstid, sine vaner, stillingsinstrukser og sine vaktplaner.

På 60 og 70-tallet hadde Televerket problemer med å levere telefon til alle som villa ha. Telefonkioskene ble flittig brukt. Så gikk de selvfølgelig fulle litt ofte og måtte tømmes. Siden det bare ble produsert et visst antall telefonkiosker pr år så ble det ikke plassert ut nye sånn i utide. Man hadde en plan for slikt.

Vegvesenets søppeldunker på rasteplassene er også for mye brukt. Folk kaster hytteavfallet sitt der. Og det er jo ikke Vegvesenets ansvar. Og blir Vegvesenet misbrukt på det groveste av hyttefolk så må Vegvesenet legge ned sitt tilbud.

Folk fra Sarpsborg kaster dessuten utrolig mye avfall på Fredrikstad kommunes (FREVARs) oppsamlingsstasjon på Øra. Der er det gratis for personbiler å levere, med bedre åpningstider enn i Sarpsborg. Det er selvfølgelig et «problem» for den kommunale bedriften FREVAR har jo ikke ansvar for sarpinger. Så det kommer nok snart legitimasjonsplikt og kontroll av bostedskommune for å slippe inn. Og Sarpsborg har problemer med sine innbyggerne i sine nabokommuner. Det kan komme folk kjørende helt fra Rakkestad. Så jeg antar det er derfor åpningstidene er så svake, så ingen rakstinger skal fristes til å kjøre dit ned med avfallet sitt.

Restene av planøkonomien finner vi i dag i en del kommunale etater. Der blomstrer og lever den i beste velgående.

Roy Ulvang, se til å gjøre jobben din eller finn deg noe annet. Utspillet ditt er så forbannet fantasiløst at jeg knapt har ord. Er du ikke ansatt for å tilby innbyggerne tjenester og løse oppgavene, dernest rapportere oppover om hvordan sakene er løst? Eventuelt komme med konstruktive forslag.Hadde det vært lovlig så hadde du vel foreslått å sette ut vakt ved disse miljøstasjonene, for det kunne jo gitt argumenter for nye stillinger.

Ja, næringsdrivende. Jeg aner hvordan du tenker. Dette pakket av tusenvis av næringsdrivende med sine plagsomme småbedrifter. De er over hele byen, Ulvang. De er selvfølgelig noen steinrike snyltere av noen latsabber som aldri betaler skatt og bare har misbruk av kommunale tjenester i hodet. De jobber tilmed på kveld og natt, kanskje for å pusse opp slik at det er klart til kundene kommer neste dag. Det er foraktelig. Skikkelige folk i skikkelige, kommunale stillinger jobber fra 8 til 15. Folk for holde seg til det, og til kommunale åpningstider. Tenk, så tarvelig, å snyte kommunen for flere hundre kroner, kanskje, i tapte inntekter, for å ikke å snakke om merarbeid. Merarbeid, dette vederstyggelige ord. Ingen hater merarbeid mer enn en kommunal etat. Arbeidet for disse næringsdrivende ta sjøl, ved å lagre avfallet på plassen utenfor kontoret eller butikken, inntil kommunen åpner. Skulle bare mangle.

Men du har Regelverket. Det Hellige Alminnelige Regelverk for Renovasjon innen Fredrikstads kommune, vedtatt at kommunestyret for en haug år siden, men stadig gyldig. Det er din Bibel. Der står det. Miljøstasjonene skal være et tilbud til private husholdninger. Og det er du forpliktet på. Du har ingen rett til å se gjennom fingrene, innse at regelverket er litt vanskelig å håndheve, eventuelt melde det tilbake til de som har vedtatt det. Nei.

Jeg vet ikke om det finnes kommunale musefeller og et regelverk for dem. Jeg vil ikke bli overrasket. Hvis du setter dem og ut det viser deg at det er rotter som havner i fellene, så er regelverket brutt og fellene må da dessverre straks inndras.

Det er nye tider i Fredrikstad nå, Ulvang. For min del mener jeg renovasjonsetatens oppgaver overlates til en organisasjon som gjerne tar jobben på de betingelser kommunen stiller, og tjener penger på det, desto mer avfall som samles inn, desto mer inntekter. Renovasjonsetaten gjør ikke det. Renovasjonsetaten har som sjef en drittlei sutrekopp med defensive og destruktive forslag til «løsning» av problemer, i stedet for en offensiv og konstruktiv. En renovasjonssjef som synes behaget i egen jobb er viktigere enn faktisk å gjøre jobben. Men nå er det slutt. Det har vært valg, og din type etat, og den type kommunalt ansatte, med slike holdninger, slik du representerer, har ikke livets rett, og er ikke lenger under vingene til Fredrikstad Kommunale Arbeiderparti.

Jeg sier til slutt som en av kommentatorene i avisa, meget godt sagt:

Og du som blir dritt lei dette; det finnes mange TUSEN ledige stillinger i Norge nå, du er så mettet på jobben din at dine utspill for folk flest bare virker komisk! Snakk om grå holdning da, løs problemet POSITIVT da vel!! Grinebitrær!

LYKKE TIL !

Kjære Etat. Det klart vi forstår at disse miljøstasjonene ikke er noe Etaten har bedt om. Det er noe som er prakket på dere, av kommunestyret, av innbyggerne. Og nå er Etaten lei, med deg, sjefen, i spissen. Plages du med utslett i pannen, Ulvang? Du vet du kan gå syk minst et år, men stillingen din står parat? Det er mye støtte å få, og et godt hjelpeapparat for den som vil prøve å komme tilbake til Etaten.

Fotnote: Jeg er selv næringsdrivende i Fredrikstad, men kjører mitt lille, men nitidig sorterte avfall til Øra med bil. Man er jo miljøvennlig — unnskyld følger kommunale pålegg, var det.


Publisert

i

,

av

Stikkord: