24 millioner til glede og aktivitet

Årum skoles ballbinge
Unge i Østfold kan glede seg over tilskudd til både ishaller, ballbinger, klatresenter og kunstgressanlegg etter at Spillemidlene for 2007 – 24,3 millioner kroner – nå er fordelt. Dette ifølge dagens pressemelding fra Østfold Fylkeskommune.


Spillemidlene – overskuddet fra norske pengespill som er øremerket idretts- og nærmiljøanlegg – kommer fra Kulturdepartementet, men fordeles av fylkeskommunene. Av de 625 millionene som ble fordelt i 2007, fikk Østfold 24,3 millioner, mens det var sendt inn søknader på nær 40 millioner til anlegg i Østfold.

30 anlegg har fått bidrag fra spillemidlene i 2007. I tillegg er fem nærmiljøanlegg tilgodesett med penger.

Blant idrettsanleggene fylkeskomunnen trekker frem er:
 • Flerbrukshallen på Gressvik, Fredrikstad: 3,5 millioner. I tillegg har Fredrikstad kommune fått 400.000 til sosialt rom i samme hall. (Fikk også 3,5 milllioner i 2006)
 • Ishallen i Moss: 3,3 millioner. I tillegg kommer 400.000 til sosialt rom, 300.000 til styrketreningsrom – og fire millioner fra Kulturdepartementet i ”satsningsmidler”. (Fikk 2,7 millioner i 2007)
 • Ungdomshalllen i SarpsborgUngdomshallen i Sarpsborg: 400.000 til sosialt rom i tilknytning til ishallen. (Har med dette fått i alt seks millioner til ishall, og fire millioner fra Kulturdepartementet i satsingsmidler)
 • Fredrikstad klatreklubb: 1.000.000 kroner til et klatresenter.
 • Rakkestad kommune: 3.500.000 kroner som første beløp til en flerbrukshall med to håndballbaner.
 • Sparta IL i Sarpsborg: 2.500.000 kroner til kunstgressbane.
 • Kambo IL i Moss: 2.100.000 til kunstgressbane
 • Larkollen IL, Rygge: 790.000 til tiltrettelegging for heis i Larkollenhallen.
Av såkalte nærmiljøanlegg har:
 • Årum skole i Fredrikstad fått 200.000 til ballbinge
 • Marker skole fått 200.000 til sandvolleyballbane
 • Sarpsborg kommune fått 200.000 til balløkke
 • Berg IL i Halden fått 200.000 til ballbinge
 • Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad fått 200.000 til ballbinge
 • Eidsberg kommune har fått 159.000 til en sandvolleyballbane

Den fullstendige lista – (PDF-dokument)

Tildelingskriteriene for «forenklede» nærmiljøanlegg er noe mindre kompliserte, og kan søkes av både kommuner, skoler, FAU ved skolene og de lokale velforeninger. Her kan det søkes hele året, og det loves svar innen fem uker. Inntil 40.000 (eller 50 prosent) gis i støtte til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Det forutsettes at man dekker de resterende 50 prosent selv – her kan dugnadsinnsats telle som egenfinansiering.

Ballbinger

Som man ser er «forenklede» nærmiljøanlegg stort sett ballbinger. Nestleder i Østfold Fotballkrets, Øyvind Strøm, kunne i sommer fortelle til Fredriksstad Blad, at det i dag er rundt 60 ballbinger i fylket. 40 av disse er plassert ved skoler, men det er 130 skoler i fylket. Det betyr altså at man må bygge 90 ballbinger å få full målet dekning. Byggekostnadene for en ballbinge er omkring 400.000 kroner. Av dette mottar man altså typisk 200.000 kroner i spillemidler for nærmiljøanlegg, men Norges Fotballforbund gir også hver binge med 25.000 kroner gjennom sine sponsorer.

Ca 175.000 kroner må man altså skaffe til veie gjennom et spleiselag mellom kommunen, velforeningen, idrettslaget eller foreldreutvalget på skolen. Eventuelt gjennom en større dugnad. Finnes det fagfolk som er villig til å ta et tak i dugnad så kan det fort være verdt et betydelig beløp.

Ballbingene på Årum skole og Kråkerøy Ungdomsskole i Fredrikstad åpnet allerede høsten 2005, etter at formannskapet forskutterte tippemidlene. Det har etterhvert kommet minst sju ballbinger ved skoler i Fredrikstad.

Ballbinger har ikke vært oppført helt uten konflikter. Ved Fredrikstads først ballbinge på Gressvik kom det klager på støy og ødelagt nattesøvn. Professor i idrettssosiologi Jan Ove Tangen mener for eksempel at ballbingene forsterker forskjellene mellom de som er flinke med ball og de som ikke er flinke, i følge Fredriksstad Blad og uttrykte i tidsskriftet «Idrett & Anlegg» nr 1/2003 følgende:

En ballbinge plasseres i uterommet til en barneskole. Ved skolen er det 240 elever. Nærmere 20 av disse er gode fotballspillere. Vel 50 av barna er middelmådige. Resten dvs. 350 elever, er dårlige fotballspillere. Hvem kommer til å bruke bingen i friminutter og etter skoletid hvis det ikke legges noen føringer på bruken? De fleste innser vel at det er de beste, sterkeste og eldste spillerne som kommer til å okkupere bingen alle friminutt.

For Norges Fotballforbund, som pådriver for ballbingene, mener derimot at de tar sitt samfunnsansvar for å skape gode nærmiljøer og lokale møteplasser for ungdom, noe som bidrar til bedre integrering og økt fysisk aktivitet også for jenter.

Foto, topp: Arum skoles ballbinge, Torp lokalsamfunn, Fredrikstad Kommune
Foto, midt, høyre: Sarpsborg Ungdomshall, Østfold Fylkeskommune

Også publisert på iNorden