Apenes ekskludert – heia Apenes

Jeg synes ikke Fredrikstad Høyres eksklusjon av Georg Apenes virker verken veloverveid eller klok. Artikkel VG.no. Artikkel Dagbladet.no.

Georg Apenes
Georg Apenes
Georg Apenes snakker mye og høyt. Georg Apenes kan være arrogant så det holder. Når han ikke får viljen sin blir han tverr. Hans seneste kritikk av «juntaen» i Østfold Høyre faller på sin egen urimelighet. Georg Apenes liker ikke Martin Engeset og vil heller ha Ingjerd Schou på førsteplassen i Østfold. Et annet eksempel fra kritikken:

– Før måtte man vise at man hadde kompetanse og erfaring. Nå har Høyre blitt en karrierestige i seg selv. 22-åringer som ikke er blitt tørre bak ørene skyves frem.

Apenes uttalte også at han ikke vil stemme Høyre ved neste valg dersom Martin Engeset blir toppkandidat.

Dette er ikke et eksklusjonsgrunnlag. Østfold Høyre skal ha sitt nominasjonsmøte 22. november. Enn så lenge pågår derfor en nominasjonskamp, selv om nominasjonskomiteens innstilling er klar, med Engeset på topp og Schou som nummer to. Jeg ville ha regnet med at dersom innstillingen blir fulgt, og Apenes fortsatt ikke vil stemme Høyre, så meldte han seg ut. Om ikke, at et medlem aktivt oppfordrer til ikke å stemme Høyre, så bør det være eksklusjonsgrunnlag eller «aktiv utmelding», slik det kaller det i FrP. Men Apenes sa ikke det, for han tok forbehold. Altså kommer eksklusjonen i beste fall for tidlig.

Fredrikstad Høyre begrunner derimot eksklusjonen slik:

– Apenes har vært mye i media med hard kritikk av Høyre. I politikken skal det være rom for uenighet, men mange av våre medlemmer er skremt og har frykt for å uttale seg fritt. Han har kommet med personangrep, og slikt sømmer seg ikke. Vi kan ikke akseptere at Georg Apenes skal kue andre fra å uttale seg fritt, sier leder i Fredrikstad Høyre, Victoria Gjelstad til Dagbladet.no

Det hører med til historien at Victoria Gjelstad inntil styremøtet i går var nestleder. Leder Per Morten Wenstøb trakk seg med umiddelbar virkning etter vedtaket, visstnok i protest mot eksklusjonen, på prinsipielt grunnlag.

Georg Apenes har ikke noe makt til å «kue» andre. Personangrep er nå så, uheldig, med nominasjonsvalg er et personvalg. En eksklusjon er ikke bare et verbalt personangrep, men en handling mot en person. Og begrunnelsen er altså bare at man ikke liker det han har sagt og måten an har sagt det på. Det holder ikke. Det holder i alle fall ikke i Høyre.

Den i Fredrikstad Høyre som føler seg «kuet» av Georg Apenes bør ta det opp med seg selv, eller ta til motmæle og dermed motbevise at de er «kuet». Om noen føler seg truet av kritikk, av en eldre brumlebass med litt stort ego og kraftig røst så har de lite i politikken å gjøre. Slikt er altså irrelevant tull. At styret har tatt slike «klager» såpass bokstavelig at de har gått til eksklusjon er høyst besynderlig. Det er trolig mer snakk om å «ta igjen» mot en etterhvert brysom kritiker, der man skyver andres følelser foran seg. Eller de fikk påvise at Georg Apenes virkelig har truet noen.

Det hører også med i bildet at Martin Engeset ikke synes noe særlig om eksklusjonen. (Martin Engeset sitter ikke i styret til Fredrikstad Høyre. Han er fra Sarpsborg.)

Striden er altså egentlig i Østfold Høyre, og Fredrikstad Høyre har foregrepet en behandling som burde ha vært i Østfold Høyre, dersom, og kun dersom, Georg Apenes hadde opprettholdt sin oppfordring om ikke å stemme Høyre etter nominasjonsmøtet.

Det skal være lov drive intern valgkamp om kandidatene til lista i forkant av møtet. Urimeligheter imøtegås og har blitt imøtegått, i de samme medier.

Georg Apenes lar seg ikke kneble, som medlem i lokalpartiet eller som ekskludert sådan. Han har lang fartstid i Høyre, som stortingsrepresentant. Georg Apenes er en av de som utgjør det egentlige Høyre. Georg Apenes er respektert og konsekvent, spesielt for sin innsats som leder av Datatilsynet. Det kan bare skade Høyre å ekskludere ham. En eksklusjon nå skader Høyre mye mer enn hans uttalelser.

Og hva med dem som mener det samme som Apenes, eller som delvis er enig med ham? Bør de se til å melde seg ut, eller bli ekskludert om de uttaler sin mening offentlig? Media refererer Apenes, hva han mener, men sjelden øvrige medlemmer uten status som kjendis. Likevel bør Apenes, som andre, få si sin mening i kampens hete uten «represalier». Det bør være klart, selv om jeg ser at det i lengden ikke kunne vært forenlig med medlemskap om han fortsatte den kampanjen etter at stortingsvalglista var endelig satt opp.

Så jeg var uenig med Apenes og syntes han farer med urimeligheter og virker sutrete. Men når han er ekskludert så begynner hans påstander om Østfold Høyre, i alle fall Fredrikstad Høyre, å bli litt interessante. Han kan muligens ha noe rett også. Kanskje er det en gjeng som holder på makten som ikke liker opposisjon mot det rådende flertall. De som har stemt for eksklusjon har jeg ikke tenkt til å stemme på ved neste korsvei.

Jeg er «menig» og temmelig passivt medlem av Fredrikstad Høyre. Og Ingjerd Schou har jeg adskillig mer sansen for enn Martin Engeset. Jeg håper Østfold Høyre velger henne på topp.

Og jeg har sansen for Georg Apenes, både som datadirektør og politiker, dog uten å dele hans skepsis mot yngre som ikke er «tørre bak øra», og hans urimelig sterke utfall mot eget partis tillitsvalgte. Vi trenger de som tør si meningen sin, selv om andre måtte føle den ubehagelig. Meninger skal ikke alltid være behagelige. Litt personstrid er et symptom man kan forsøke dempe ved å være et godt eksempel, men ikke noe man kan vedta seg bort fra.


Publisert

i

,

av

Stikkord:

Kommentarer

5 kommentarer til “Apenes ekskludert – heia Apenes”

 1. Knut Johannessen avatar

  Enig. Selv om man ikke liker det Apenes sier, så må det tåles. Jeg har stor sans for at man sier det man mener høyt og tydelig i stedet for hviskekampanjer bak ryggen på folk.

 2. Knut Sparhell avatar

  Vox: Ja, det må tåles. Det er i det hele tatt et poeng at slikt skal tåles i Høyre nå, spesielt fordi intet skal være helt avgjort hva angår Engesets plassering. Vi er innspurten, og Engeset har overtaket. Apenes forsøker gjøre Høyre mer troverdig. Og påstander om «junta», om aldri så urimelig, er en viktig ytring. Apenes er ingen fjortis som respektløst bare skal skape kvalm og røre. Han er er tungvekter. Jeg vil heller undersøke påstandene enn å forvise dem.

  Det er tydelige og klartenkte «apeneser» og typen Ingjerd Schou vi trenger, ikke joviale og bløte «engeseter».

 3. Cracked actor avatar

  For utenforstående virker det i alle fall som litt av et selvskudd å hevde, slik Apenes gjør i dagens FB, at «jeg var mer opptatt av prinsipper og ideologi i min stortingstid, og ikke like ivrig i å gå på Unge Høyre-fester.» Hva slags meningsinnhold er det egentlig han forsøker å komme mer her? Jeg tror det Apenes kanskje har hatt som målsetning, at Schou skal plasseres på topp, har mindre sannsynlighet nå, enn før hans utspill i FB for snart to uker siden. Det tristeste er likevel at Østfold Høyre har potensial for to på tinget. Sannsynligheten for det svekkes også, når han rett ut sier at dagens representant, og den sannsynlige toppkandidaten er «en skam for partiet.» Det kunne jo være interessant å høre begrunnelsen for det, hva Engeset likesom ikke skal ha bidratt med, og hva Schou på sin side har bidratt med og vil bidra med, om hun trekker det lengste strået på lørdag.

 4. Knut Sparhell avatar

  @Cracked: Nei, hva Apenes mener…

  Det er uhørt å uttale seg slik han har gjort. Han må ha hatt sterke grunner, og trolig er det mye vi ikke vet.

  Men han kan ha ment og tror at med Schou på topp har blir det ført bedre høyrepolitikk og bedre østfoldpolitikk, og kanskje også større sjanser til mandater. Og det må han få mene og si nå, også sterkt.

  Engeset er ingen «skam» for Høyre. Heller ikke Apenes. Men både Apenes krasse ordbruk og Fredrikstad Høyres eksklusjonsvedtak gjør det pinlig å være med akkurat nå.