Premiere for filosofikafé i Fredrikstad

FredrikstadFilosofikafé. Fotograf: Knut Sparhell

HVA OM SAMLIV OG EKTESKAP BLE KJØNNSNØYTRALE? Dette aktuelle spørsmålet var emnet for et innledningsforedrag professor Kjetil Hafstad holdt for bortimot 70 fremmøtte kafegjester i Fredrikstad i går kveld. Foredraget og den påfølgende samtalen dannet innledning til en serie på åtte filosofisk orienterte samtalekvelder.


Østfold Kunstnersenter arrangerte nemlig onsdag kveld den første av åtte slike filosofiske kafeer. Hafstad gjennomgikk i sitt foredrag en del av historien bak ekteskapets opprinnelse og endring gjennom tidene, og særlig kirkens rolle. Han påpekte særlig behovet for kontroll med en av de sterkeste menneskelige driftene, nemlig seksualiteten og også behovet for kontroll og “orden” på formering og slektskapsforhold. Han sammenliknet dette med et annet av våre behov, nemlig behovet for kontroll med, og frykten for, døden. At det opp gjennom tidene var behov for kontroll med seksualiteten, og at dette kontrollbehovet ble akseptert av samtiden, er like naturlig som at vi i dag bruker mesteparten av fellesskapets midler til drift av “hospitaler” (sykehus), da som et uttrykk for vår evige redsel for døden og behovet for å utsette den så lenge som mulig.

Hafstad avsluttet med å tilkjennegi sitt syn på den foreslåtte nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven og mente det ikke bare var en naturlig utvikling, men at forslaget egentlig ikke gikk langt nok.

Barna taperne i vår tid?

Etter foredraget var det tid for refleksjon og samtale, men ikke egentlig for debatt, i det møteleder ba om at den som var kommet med en skarp kniv, i overført betydning, om å legge den ned. I stedet ble vi altså oppfordret til å spørre, vinkle, filosofere, uttrykke tanker og samtale rundt temaet. Fra “programerklæringen” til denne FilosofiCafé:

Hvordan skape en konstruktiv dialog mellom mennesker? Hva er det som hemmer og fremmer vår forståelse? Hvilke prinsipper ligger til grunn når vi tolker hverandre? Siden antikken har filosofien tatt for seg de abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmål.

Og:

– Filosofi er å gjøre det enkle vanskelig, og det vanskelige enkelt, som Hafstad innledet sitt foredrag med.

Det ble derfor en lettere utveksling av tanker, og særlig rundt temaet barn og barns oppvekst.

– Barna er vår tids store tapere, uttrykte en av de fremmøtte. Andre var nok litt reserverte mot å slutte seg til det sånn generelt. En annen siterte litt fra Sigrid Undsets selvbiografi om det å være barn. Ellers ble det litt tanker omkring kjønnene, særlig fordi dette også var et tema i Hafstads innledning, om kvinnen som det ufullkomne uttrykk for mennesket, og om tidligere tiders såkalte “analoge” tenkning, tenkning uten det empiriske, vitenskapsbaserte grunnlag vi har i dag. Kvinner og barn, alle tiders “svake gruppe”, ble tidligere nærmest sammenliknet med dyr hva gjaldt levevilkår.

– Kvinnen som menneskets beste venn, var et uttrykk en av de fremmøtte brukte (munterhet i salen).

Også motstanden mot at skilsmisse skulle legaliseres, på begynnelsen av det tjuende århundret, ble tatt opp og brukt som eksempel på at ekteskapets innhold og betydning har endret seg. Kanskje også et apropos til dagens redsel for at “barnas beste” skal komme i bakgrunnen om ekteskapsloven blir kjønnsnøytral. De fleste barn i dag vokser tross alt opp uten to gifte foreldre, og vi har erfaring med at det ikke nødvendigvis fører til problemer.

Adopsjon, befruktning, og hva er et ekteskap?

Som kjent er en av de viktigste konsekvensene av en kjønnsnøytral ekteskapslov at gifte homofile par da kan få bli vurdert som mulige adoptivforeldre. Hafstad mente at Regjeringen egentlig ikke gikk langt nok i denne omgang, og ville gjerne at også enslige og ugift samboende burde kunne bli vurdert.

Denne korrespondent hadde et av de siste “spørsmålene”, takket for glimrende innledning, støttet at ekteskapsloven endelig ser ut til å bli kjønnsnøytral, at partnerskapsloven legges på is, men at en del spørsmål rundt adopsjon og videre om lesbiske pars mulighet for assistert befruktning, og særlig homsers eventuelle mulighet for bruk av surrogatmødre, legges til siden som en egen diskusjon. Da denne korrespondent helt til slutt uttrykte at det nok for ham, og folk i hans alder, kom til å bli vanskelig å bruke ordene “ekteskap” og “ektefeller” om gifte personer av samme kjønn, repliserte Hafstad ved å henvise til et par glimrende eksempler på hvordan begreper gjerne kan endre innhold om man er åpen for det.

Tidligere artikkel av meg om emnet.

Lett tilgjengelig

Østfold Kunstnersenter må nok vurdere om lokalene er store nok, for på onsdagens arrangement ble mange henvist til å sitte på gangen. Gledelig med sånt fremmøte, men også noe kaotisk.

Disse filosoficafé-kveldene skal holdes hver 14. dag fremover. Neste tema, 6. februar, blir «Hva er ondskap?» og innledningen skal holdes av førsteamanuensis Gunnar Salthe.

Østfold Kunstnersenter ligger i Ferjestedsveien, bak sykehuset, bare 200 meter fra Fredrikstad jernbanestasjon, og er dermed transportmessig meget lett tilgjengelig for alle langs Østfoldbanen, helt uten bil. Tilgjengeligheten for alle, herunder bevegelseshemmede er noe skralere, men ikke verre enn det å fjerne en parkert bil, kanskje også noen heller over parkeringsplassen full av vanndammer, slik at man lett kan rulle inn fra baksiden. Kafeen serverer forresten utmerket mat og har god service, noe denne korrespondent gjerne fremhever som et stort pluss. Fantastisk god suppe og velsmakende tapas, og ellers et bra utvalg, fra et kjøkken som ikke står tilbake for noe. Vin til kan man også få. Alt ligger dermed til rette for en flott kveld med refleksjoner, der man gjerne enten kommer tidlig eller blir sittende utover. Denne korrespondent blir garantert gjest og deltaker igjen, onsdag om to uker.

Arrangør: Østfold Kunstnersenter ved daglig leder Trine Eriksen.
Program: Link til egen nettside.

Foto venstre: Kunstkafeen «Nyt» i Fredrikstad, Østfold Kunstnersenter
Foto høyre: Kjetil Hafstad i vrimmelen. Fotograf: Knut Sparhell, 2008

Også publisert på iNorden