Slipp til Nav2

Vi har kke lenger noe fungerende velferdssystem i Norge. Man får ikke engang sykepenger nå. Det hjelper ikke å ha rett å dem, når Nav ennå sitter på hele systemet.

NRK har konkurranse av TV2, Viasat TV3 og TV Norge. Telenor har konkurranse fra Netcom og Tele2. Slik er det nå over det hele. Men ikke når det gjelder helse og trygd. På det området har vi et offentlig gigantomanisk, altomfattende, arrogant vesen, enten det er Helse Sør-Øst-Vest-Midt-Nord eller Nav. Felles for dem er at køene vokser, slik køene for telefon vokste fra år til år fra førtitalelt og helt til åttitallet, da man endelig våget gjøre noe med Televerkets monopol.

Nærmere 200 000 saker ligger ubehandlet hos Nav.

Vi sliter med et berg av ubehandla saker. Det går utover brukerne som ikke får svar på sine søknader. De kan ikke vente i all evighet. Vi har heller ikke ekstraressurser for å få unna sakene.

I tillegg øker de ubehandlede sakene i rekordfort.

Folk har jobba hardt over lengre tid for å holde saksbehandlerbunkene unna, men de klarer det ikke. Det kommer inn en økende mengde saker. Dette er alvorlig for etaten.

Sitat fra leder i NTL Nav, Jarle Berge om situasjonen i Nav, hentet fra Dagbladet 15. juni.

Nav fungerer kort og godt ikke. Konsekvensen for folk som må vente å månedsvis iog år på avgjørelse i enkelte saker lider. Dette er uakseptabelt og det må skje noe politisk før hele velferdssystemet bryter sammen og blir sin egen parodi.

Opprett et privat forsikringsselskap som får forvalte en porsjon av av de innbetalte trygdemidlene. La dem ta saker. Alle regler finnes nedskrevet som lover og forskrifter. La så folk velge om de vil forholde seg til Nav eller et annet selskap, hva gjelder saksbehandling. Siden kan staten også “selge seg ned” i Nav.

Et land skal nemlig være styrt av lover og regler som hvem som helst kan forholde seg til, og som alle skal følge. Så også på trygdens område. Trygdesystemet er en forsikringsordning, som alle andre, bare at den i dag er offentlig monopolisert, både kapitalforvaltning og saksbehandling. Her skriver jeg kun om saksbehandlingsdelen.

Offentlige monopoler fungerer ikke lenger. Nav er den tankens fullstendige endelikt. De vokser til det bukker under av sin egen tygde og sin opparbeidede inkompetanse. De som kan noe slutter av stigende arbeidspress og mangel på motivasjon, så tar man inne krisehjelp, som så forverrer krisen. Men man bærer ikke havre til en død hest.

Vi må nå forlange at Navs makt og monopol brytes. Ordningen er ikke bare ineffektiv, den er udemokratisk og folkefiendtlig. Nav-reformen er det kraftiske angrep på velferdssamfunnet noen noen gang har foreslått, og dette ble tilmed gjennomført. Hvem sto bak? Hvem advarte?

Nav kan nemlig ikke lenger reformeres, fordi Nav er i en kontinuerlig reform som aldri noen gang vil nå sitt mål. Reformen kan trolig heller ikke reverseres nå som den har kommet så langt. Nav styrer mot sin egen forråtnelse, om den ikke får avlastning fra en utenforstående aktør som kan ta store saksmengder. Nav, med de oppgaver det har i dag, er ferdig, forlist.

Hvilket politisk parti tør ta et heidundrendes oppgjør med hele tanken om et Nav? Hvilket politisk parti tør gjenreise velferdsstaten, som gikk under med Nav-reformen? Hvilket politisk parti er virkelig for frihet og valgfrihet, og tør se at at livsviktige samfunnsoppgaver også kan drives utmerket av private aktører, gjerne med et motiv om overskudd på driften?


Publisert

i

av

Kommentarer

4 kommentarer til “Slipp til Nav2”

 1. SM avatar
  SM

  http://www.dagbladet.no/2009/06/15/nyheter/innenriks/nav/6728738/

  NAV har 200 000 ubehandlete saker. NTL NAV (tjenestemannslaget) har 6000 organiserte meldemmer og klager på umenneskelig arbeidspress. Arbeidstilsynet refser NAV for overtidsbruk.

  La oss regne på det:

  200 000 saker delt på 6000 tjenestemenn blir 33 saker per tjenestemann.

  Med 1 time per sak blir dette knapt ei arbeidsuke (inkludert en ekstra dag til røykepause og sommel). Med 2 timer per sak blir dette knappe to uker. Med 4 timer per sak blir dette unnagjort på under en måned. Likevel bruker NAV måneder på behandling av enkle sykemeldingssaker.

  Her må man spekulere. Hvordan er NAV organisert? Hvor mye tid bruker de på møter, lunsj, avspasering, kurs, kaffe, røykepause og seminarer? Hvor mye dobbeltarbeid blir gjort? Hvor lang tid tar det å behandle enkle saker? Fem til ti minutter? 200 000 ubehandlete saker er et filleproblem. I næringslivet ville tilsvarende vært unnagjort på noen dager med tilsvarende antall ansatte. NAV er en tragedie. Hva gjør NAV-ansatte når de er på jobb?

  1. Espen avatar
   Espen

   Systemet og behandlingsprosessen rundt saker i NAV er ikke så forenklet som det du skal ha det til her. Jeg er selv under omskolering, og merker en markant forskjell fra da jeg begynte med omskolering, til hvordan tilstanden er i dag. Misforstå meg rett, men jeg er rasende på NAV og deres behandling av trengende. Jeg har selv måtte vente over 8 månder på behandling av vedtak. En enkelt sak tar ikke 1 eller 2 timer å behandle. det kan ta dager og uker, på lik linje med andre forsikringssaker. det er tragisk at det skjer, men de, som alle andre har regler og forholde seg til. Saksbehandler må ofte verifisere at det de godkjenner kan godtas, og den evindelige spiralen av byråkrati er i gang. De er pålagt å følge en plan som den sittende regjering har bestemt, og vi ser i dag følgende av det. Det ender som vanlig i en masse prat fra lederene i dette landet, men utrolig lite handling og midler til å rette det opp. Bevilg mer penger, ansett noen av de snart 100 000 ledig, som gjerne tar en jobb, så får vi det unna.

   Jeg bor selv i Akershus, hvor ledigheten har rammet ekstra hardt. Vi har den høyest stigende ledigheten i landet, med 23 % økning siden nyttår. Problemene til NAV startet ikke med finanskrsien i Follo, men lenge før. Etter den siste reformen, hvor sammenslåing av kontorer startet, begynte også det helvet som har kommet. Jeg, som for snart 3 år siden, for første gang kom i kontakt med NAV, hadde frem til høsten 2008 ikke noe negativt å si om NAV. sakne min tok under 14 dager å behandle og skoleplass var ordnet. Når jeg da etter snaut 2 år og en reform etterpå skulle ta kontakt, møter man en arroganse og likegyldighet som du ikke finner maken til i Norge. Man sender brev, snakker med ledelsen, møter opp, men kommer man i kontakt med saksbehandler? Nei, de er for opptatte. Jeg vet ikke hvor mange beskjeder jeg har lagt igjen til min saksbehandler siden oktober, men enda har han ikke tatt kontakt, selvom daglig leder har pålagt ham det.

   Systemet er tragisk og vil forbli det, så lenge ingen evner å se problemet. Jeg har ingen klare svar, men det meste staten har slått sammen, for å spare penger, har gjort befolkingen lidende. Det finnes mange eksempler på dette. barnehager, hvor kommunene har tatt over finansieringen og ikke har råd til det, svømmehaller uten vann, veier som forfaller, ikke fungerende psykriatrisk helsevesen for å nevne noe.

   Noe må skje i “gode” gamle Norge. Nå er vi på feil spor.

   mvh

   Partiuavhengig

   1. Knut Sparhell avatar

    Takk for god kommentar.

  2. Knut Sparhell avatar

   Nå er vel situasjonen i Nav den at det neppe er 6000 saksbehandlere.. Mange driver og administrere seg selv og hele virksomheten, pluss alle i støttefunksjonene. Til slutt av har vi publikumskontaktene, de som bare kan slå opp på en skjerm og ellers skjerme de andre mot borgerne.

   Ike fileproblem, men bør være overkommelig. Det som vi vet skjer er at saker sendes frem og tilbake mellom avdelinger, opp og ned i systemet, spesielt hver gang en borger ringer og klarer å få fatt i den saksbehandler som akkurat da har saken.

   Ingen kan alt, og derfor kan en sammenslåing ikke fungere bedre en de tre opprinnelige etatene.

   Jeg tror ikke den enkelte kaster bort så mye tid, men arbeidet er trolig dårlig organisert, rett og slett.

%d bloggere liker dette: