Stikkord: Nav

  • Staten som lovbryter

    50 000 lovbrudd avdekket i Helse Sør-Øst – TV2 Lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontor I en rettsstat er Staten også underlagt lovene, de samme lovene, som andre “subjekter”, så som selskaper og enkeltpersoner. Norge er en rettsstat, eller liker å betrakte seg som det. Adecco har blitt sagt opp av flere kommuner etter brudd…

  • Slipp til Nav2

    Vi har kke lenger noe fungerende velferdssystem i Norge. Man får ikke engang sykepenger nå. Det hjelper ikke å ha rett å dem, når Nav ennå sitter på hele systemet. NRK har konkurranse av TV2, Viasat TV3 og TV Norge. Telenor har konkurranse fra Netcom og Tele2. Slik er det nå over det hele. Men…

  • NAV, fellesskapet og SV

    Jeg har tidligere skrevet kritisk om NAV. Jeg har etterhvert kommet til at NAV-reformen, uansett gode intensjoner, neppe burde vært satt i gang nå, ikke uten bedre forberedelser. NAV er en katstrofe. Nå vil SV slå sammen Vegdirektoratet, Jernbaneverket og Kystverket til én stor transportetat! Stakkars Vegvesenet, som ennå forbereder overgangen til utvidede regionale veiforvaltninger…