Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport

Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport.

Dette forteller oss at de rødgrønne prater om “privatisering” mot bedre vitende. Det foregår overhode ingen “privatisering”, ei heller noen omfattende konkurranseutsetting, slik vi kaller det, i sin alminnelighet.

Det som skjer i Norge er en storstilt “kommunalisering” av virksomhet. Veksten innenfor kommunene er altså mye større enn i arbeidslivet (det landbaserte) ellers.

Stadig flere står altså på kommunenes lønningslister. Ikke rart det er problemer i kommuneøkonomien, da lønn og sosiale utgifter alltid er den største kostnaden.

Kommunalt ansatte er ikke et problem, tvert om. De aller fleste gjør en nødvendig jobb. men når det er en slik eventyrlig vekst så må man se på hvorfor dette skjer. Det skjer i alle fall en vekst, og det er altså en løgn at ansatte i kommunene er truet av vekst innenfor privat virksomhet som har vunnet en konkurranse om å utføre tidligere kommunale tjenester. Når det skjer, er det unntaket, og et unntak som kun er med på å begrense den kommunale veksten ørlite.

Så hvorfor føler enkelte fagforeninger seg så truet av en viss konkurranseutsetting? Slapp av, dere vokser jo uhemmet! La heller private vise at de kan og vil. Både offentlige og private skal følge loven, altså spillereglene. De største synderne i så måte har hittil vært det offentlige, men det regner jeg med blir rettet på snarest. Sånn sett blir det en sunn konkurranse om å utføre best mulig tjenester på den mest mulig effektive måten.

Sammen skal vi sikre velferden, offentlig og privat i fredelig “kappestrid”. Om det så betyr at veksten i kommunalt ansatte avtar en smule.


Publisert

i

,

av

Stikkord: