Norsk Ved, vedfyring og nettleie

Nettleien er urettferdig, sier representant for Norsk Ved (artikkel i NA24, fra Avisens Nyhetsbyrå, ANB)

Altså, hele poenget med å dele totalprisen for strøm i huset i nettleie og energi er at nettleien skal være uavhengig av den svingende energiprisen. Energiprisen svinger etter etterspørsel, den er underlagt konkurranse og man kan velge den leverandør man vil. Nettleien, derimot er for å FRAKTE strømmen og går dermed til investeringer i og vedlikehold av selve strømnettet. At den har et fastledd som kan virke vel stort er så sin sak. Men det er logisk at det koster å være tilknyttet strømnettet, også om en i praksis nesten ikke bruker strøm. Man har egen stikkledning, inntak og energimåler, regnskap og fakturering, drevet av nettselskapet. Men jeg er enig i at fastleddet bør holdes så lavt som mulig. Men med samme logikk bør biler ikke ha avgift ved kjøp, kun ved bruk. Argumenter like iherdig for det også, så blir dette tilmed troverdig.

Man bør ikke stimulere til bruk av ved i private hus, i alle fall ikke uten godkjent ovn. Vedfyringer en stor kilde til partikkelforurensing om vinteren og fører til helseskader. Siden røyking ikke er tillatt der røyking sjenerer andre, så bør heller ikke utslipp av ufiltrert røyk tillates i tettbygd strøk, eller avgiftsbelegges kraftig. Bioenerigi i sentrale, godkjente anlegg, derimot er ok. Vedfyring på landet er heller ikke noe problem.

56 prosent av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring (kilde SSB, for 2007). Sitat fra en doktorgrad, publisert av Folkehelsa: “Svevestøvet fra vedfyring inneholdt store mengder organiske forbindelser, blant annet polysykliske aromatiske hydrokarboner, som kan være kreftfremkallende. Innholdet av slike organiske forbindelser kunne forklare opptil 80 % av betennelsesreaksjonene som ble forårsaket av vedfyringspartiklene.”


av

Stikkord: