Vestens «Killer apps»

NRK2 har vist den britiske dokumentarserien «Vesten – på veg mot stupet?», laget og presentert av historikeren, professor Niall Ferguson.

Dokumentarserien har spurt hvordan Vesten har kunnet dominere store deler av verden, og om det snart er slutt på det vestlige herredømmet. Serien har vært underholdende, intelligent og usedvanlig lærerik.

Det har vært en fryd å se og høre på denne usedvanlige formidlingsglade historikeren og fortelleren. Han har innrettet serien mot ungdom omkring 17-årsalderen, og spesielt brukt begrepet «killer apps», som om det var en slags nedlastbare oppskrifter i hvordan innrette samfunnet for la det utvikle seg mot mer velferd, bedre helse og høyere levealder spesielt, for hele befolkningen, sammen med frihet og demokrati. Dette er et språk ungdom kan forstå. På fagspråk kalles dette for institusjoner.

Disse «killer apps» er nå i høy grad «nedlastbare» for hele verden, og det er gjort meget stort omfang, spesielt i Asia. Men bare Vesten har ennå alle seks i bruk, eller har man det? Ferguson analyserer og forsøker også forklare noe av de endringene som har skjedd i Europa hva gjelder spesielt arbeidsmoral og sparing. Kan andelen troende protestantiske kristne ha noe med forskjellene mellom USA og Europa av i dag, og med likhetene mellom USA og Kina av i dag å gjøre?

Implisitt settes også finanskrisen, og spesielt gjeldskrisene i Sør-Europa, i fokus. Og aller viktigst er: Hva kan vi lære av historien, og hvordan bruke den kunnskapen til å løse menneskehetens utfordringer i dette århundret?

Les mer og få vite hvilke «killer apps» Ferguson har identifisert — resten av innlegget

Norsk Ved, vedfyring og nettleie

Nettleien er urettferdig, sier representant for Norsk Ved (artikkel i NA24, fra Avisens Nyhetsbyrå, ANB)

Altså, hele poenget med å dele totalprisen for strøm i huset i nettleie og energi er at nettleien skal være uavhengig av den svingende energiprisen. Energiprisen svinger etter etterspørsel, den er underlagt konkurranse og man kan velge den leverandør man vil. Nettleien, derimot er for å FRAKTE strømmen og går dermed til investeringer i og vedlikehold av selve strømnettet. At den har et fastledd som kan virke vel stort er så sin sak. Men det er logisk at det koster å være tilknyttet strømnettet, også om en i praksis nesten ikke bruker strøm. Man har egen stikkledning, inntak og energimåler, regnskap og fakturering, drevet av nettselskapet. Men jeg er enig i at fastleddet bør holdes så lavt som mulig. Men med samme logikk bør biler ikke ha avgift ved kjøp, kun ved bruk. Argumenter like iherdig for det også, så blir dette tilmed troverdig.
Fortsett å lese Norsk Ved, vedfyring og nettleie