Staten som lovbryter

50 000 lovbrudd avdekket i Helse Sør-Øst – TV2

Lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontor

I en rettsstat er Staten også underlagt lovene, de samme lovene, som andre “subjekter”, så som selskaper og enkeltpersoner. Norge er en rettsstat, eller liker å betrakte seg som det.

Adecco har blitt sagt opp av flere kommuner etter brudd på Arbeidsmiljøloven. Vel å merke ikke på grunn av dårlig pasientbehandling eller dårlig “klient”-behandling slik Vestre Viken (Bærum Sykehus) eller Nav har gjort seg skyldig i.

Vestre Viken jukset grovt med ventelistene, til dels med tragiske utfall for enkelte. Man brøt loven med overlegg, i “vinnings hensikt” og systematisk over flere år. De slapp med en betinget bot. Fy, ikke gjør det igjen og bli bedre, ellers blir det bot å betale, altså.

Kan Helsedepartementet si opp Vestre Viken HF for brudd på loven? Nei, Vestre Viken HF er eid av Helse Sør-Øst RHF, som igjen er eid av Helsedepartementet selv. Måtte helseministeren gå av i skam? Nei. Kan statsråd Bjurstrøm si opp Nav, eller suspendere enkelte norske kommuner fra å drive sin sosialtjeneste, slik de nå driver under Nav? Nei. Kunne Oslo Kommune si opp Adecco Helse fra å drive Ammerudlunden sykehjem etter at brudd på arbeidsmiljøloven, på tross av at det var landets beste sykehjem, med særdeles fornøyde beboere og pårørende? Ja (og bra).

Store deler av norsk offentlig drift og forvaltning er lovbrytere, en slags organisert kriminalitet. Men loven gjelder ikke i praksis for det offentlige. Det offentlige er jo “godt” og bare vil oss vel. Når det offentlige sviker sine “kunder”, ofte de svakeste i samfunnet, der det bare fordi budsjettene er for lave, men de gjør så godt de kan, liksom. Når et privat selskap gjør det bra og alle er fornøyd, inklusive de ansatte som får ta de vakter de vil ha og ønsker inderlig, så blir det ikke bare sagt opp av sin oppdragsgiver (vel og bra), men selskapet blir brukt til skrekk og advarsel, til frådende og unyanserte uttalelser fra politiske figurer som Kolberg m.fl, i en politisk kampanje fra landets regjeringspartier.

Det går et vannskille i politikken. Vi har en høyreside som legger vekt på demokrati betyr at landet skal styres med lov, rett og likebehandling, med samme lov, plikter og rettigheter for alle. Vi har en venstreside som legger vekt på demokrati at stat, kommune og visse interesseorganisasjoner (fagforeninger, bønder) skal styre slik de mener ting bør være, der det “offentlige” eller “fellesskapet” har rett og ellers hevet over lovene.

Symptomatisk i denne sammenheng er at LO er mot lovbestemt minstelønn fordi det vil svekke fagforeningene.

Betaler du ikke årsavgiften på din bli i tide slår staten hardt tilbake. Får du ikke det du har krav på fra f.eks Nav i rett tid, å du bare vente og får ingen kompensasjon, ikke rett til å ilegge Nav et gebyr for sen betaling.

Vi trenger et land bygget på likhet for loven og ansvar, ikke bare for personer men for alle “subjekter”. Vi trenger et land der lovbrytere, personer eller organisasjoner i sin helhet, kan sies opp om de ikke følger avtalene som er inngått. Vi trenger å gjenreise rettsstaten Norge.

(OBS: Kommentarer som henger ut enkeltpersoner som ikke er politisk tillitsvalgte, f.eks ansatte i Nav eller helseforetak, blir ikke publisert her, så la være forsøke)


Publisert

i

,

av

Stikkord: