Bjørvika juli 2012 - kart

Endelig kvitt omveien om Grønlia (E18 – Oslo)

Bjørvika juli 2012 - kart
Den blå pilen peker på den nye av- og påkjøringen ved Havnelageret. Du kan nå bruke senketunnelen til, og unngå den fra, Oslo S.
Da Operatunnelen åpnet høsten 2010 var dessverre ikke de nordre (mot vest, fra øst) av- og påkjøringsrampene til tunnelen ved Havnelageret klare. Dermed har alle som skulle vestover fra Operaen og Oslo S først måttet kjøre østover mot Grønlia, for så å komme inn i Operatunnelen i vestgående retning, mot Sandvika, Drammen og Kristiansand.

Også bilister som skulle til Oslo S, enten gjennom Ekebergløpet fra rv. 190 (og E6) eller sydfra E18 Mosseveien, har måttet ta av allerede i krysset ved Ekebergskrenten, gjennom den utskjelte rundkjøringen like syd for Gamlebyen. Nå blir det slutt på begge disse omveiene. Kl. 13 tirsdag åpner de nye av- og påkjøringsrampene til Operatunnelen ved Havnelageret. Dette blir en mye raskere vei, både til og fra Oslo S-området mot E18 Operatunnelen, fra syd og øst, og mot vest.

Altså: Husk heretter å ta ned i, eller fortsette i, Operatunnelen når du kommer østfra eller sørfra, og skal til Oslo S og omegn. Ikke kjør av, som før, ved Ekebergskrenten slik at du må følge den gamle traséen inn mot tidligere «Bispelokket», Operaen og Oslo S. Bruk nå snarveien inn/ut av Operatunnelen ved Havnelageret om du er smart!

Ved gamle «Bispelokket», mellom Tollboden og Bispegata, vil det nemlig i flere år nå foregå store anleggsarbeider for den nye Dronning Eufemias gate. Det er en rekke midlertidige veiløp og midlertidige rundkjøringer i området. Unngå dette kaoset ved å bruke Operaløpet (senketunnelen) fra syd/øst, eller unngå det når du skal mot vest. Dette er en viktig trafikkomlegging som ikke gir seg selv. Man må lære seg den og benytte den. IKKE kjør som før, men følg strengt de nye, gule eller hvite veivisningsskiltene mot/fra Oslo S.


Publisert

i

av

Stikkord: