Endelig kvitt omveien om Grønlia (E18 – Oslo)

Bjørvika juli 2012 - kart
Den blå pilen peker på den nye av- og påkjøringen ved Havnelageret. Du kan nå bruke senketunnelen til, og unngå den fra, Oslo S.
Da Operatunnelen åpnet høsten 2010 var dessverre ikke de nordre (mot vest, fra øst) av- og påkjøringsrampene til tunnelen ved Havnelageret klare. Dermed har alle som skulle vestover fra Operaen og Oslo S først måttet kjøre østover mot Grønlia, for så å komme inn i Operatunnelen i vestgående retning, mot Sandvika, Drammen og Kristiansand.

Også bilister som skulle til Oslo S, enten gjennom Ekebergløpet fra rv. 190 (og E6) eller sydfra E18 Mosseveien, har måttet ta av allerede i krysset ved Ekebergskrenten, gjennom den utskjelte rundkjøringen like syd for Gamlebyen. Nå blir det slutt på begge disse omveiene. Kl. 13 tirsdag åpner de nye av- og påkjøringsrampene til Operatunnelen ved Havnelageret. Dette blir en mye raskere vei, både til og fra Oslo S-området mot E18 Operatunnelen, fra syd og øst, og mot vest.

Altså: Husk heretter å ta ned i, eller fortsette i, Operatunnelen når du kommer østfra eller sørfra, og skal til Oslo S og omegn. Ikke kjør av, som før, ved Ekebergskrenten slik at du må følge den gamle traséen inn mot tidligere «Bispelokket», Operaen og Oslo S. Bruk nå snarveien inn/ut av Operatunnelen ved Havnelageret om du er smart!

Ved gamle «Bispelokket», mellom Tollboden og Bispegata, vil det nemlig i flere år nå foregå store anleggsarbeider for den nye Dronning Eufemias gate. Det er en rekke midlertidige veiløp og midlertidige rundkjøringer i området. Unngå dette kaoset ved å bruke Operaløpet (senketunnelen) fra syd/øst, eller unngå det når du skal mot vest. Dette er en viktig trafikkomlegging som ikke gir seg selv. Man må lære seg den og benytte den. IKKE kjør som før, men følg strengt de nye, gule eller hvite veivisningsskiltene mot/fra Oslo S.

Bispelokket rives

Det som inntil 2010 var Norges mest trafikkerte veikryss, eller «trafikkmaskin», og samtidig en av de styggeste, fra 1966, skal nå rives. Oslos, og Norges, nye paradegate, Dronning Eufemias gate, skal bygges i området. «Lokket», et treplanskryss, var i perioden 1966-2010 forbindelsen mellom E18 (Stockholm-Oslo-Kristiansand) og riksvei 4 (Oslo-Gjøvik-Biri), samt inntil september 2011 også forbindelsen mellom Ring 1 og E18. Etter at Nordenga bru nylig ble åpnet, går Ring 1 nå der, over sporene på Oslo S. Krysset hadde hele 120 000 kjøretøy pr døgn i årsgjennomsnitt inntil 2010, senere kun ca 40 000.

Avisene skriver at det blir kaos. Det tror jeg ikke, annet enn for de første dagene, inntil folk har lært seg sjekke skiltene og følge dem. Bjørvika-utbyggingen er et gigantisk, vedvarende puslespill med veiforbindelser, slik at trafikken kan opprettholdes mens hele veisystemet skiftes ut. Rundkjøringen på «lokket» skiftes ut med en midlertidig, ny rundkjøring i den gamle E18-traseen, mellom Oslo S og Børsen.

Slik vil det se ut fra november 2011 og noen måneder:
Les mer og se kjøreruter

Kaotisk helg i Oslo

Ferdigstillingen av Bjørvikaprosjektet er et gigantisk skyvespill, der man flere ganger må flytte trafikken for å få bygget ferdig parseller og kryss. For Operatunnelen er dette nå siste forskyvning.

I Operatunnelen, der den nye Bjørvikatunnelens vestgående løp går over i den eldre Festningstunnelen, bygges Havnelagerkryssets del for vestgående trafikk (delen for østgående trafikk er jo forlengst ferdig og under trafikk). Der er tunnelløpet nå delt mellom en anleggsgrop bak en betongvegg (som i skrivende stund nå rives) og to smale kjørefelt med fartsgrense 50. For å ferdigstille alle tre felt i full bredde, gjennomgående 70, og klargjøre de fremtidige rampene, må vestgående løp i hele Operatunnelen stenges fra fredag kveld 11. mars kl 22 til mandag morgen 14. mars kl 6.

For trafikk fra Hamar/Lillestrøm over Furuset og Helsfyr (E6/rv 190), samt fra E6 Ryen, betyr det bare at man må over i østgående løp der den eldre Ekebergtunnelen går over i den nye Bjørvikatunnelen.

For trafikk fra Askim/Moss over Mosseveien (E18 syd), og som skal til Sandvika/Drammen (E18 vest) betyr det imidlertid en betydelig omkjøring:

  • Du kommer inn mot Grønlia på E18, og veien deler seg normalt i ett felt ned i Operatunnelsen og ett felt opp til rundkjøringen foran Ekebergtunnelens ramper. Førstnevnte er altså stengt og du må velge sistnevnte
  • I rundkjøringen tar du til høyre inn i tunnelrampen mot Ekebergtunnelen (altså først mot øst!), og holder høyre felt hele veien
  • Du tar naturligvis ikke av Svartdalstunnelen opp til Ryen, men fortsetter i samme høyre felt til du er helt ute av tunnelen, i Lodalen ved Kværner, og tar av der
  • Du kjører så rampen rundt, gjennom to rundkjøringer og inn på rampen som fører tilbake inn i Ekebergtunnelen, og så er du på rett vei igjen
  • Der legger du deg som normalt i midtre eller venstre felt mot E18 Drammen, under Bjørvika, men OBS på innsnevring og overkjøring til østgående løp omtrent der tunneltaket åpner for dagslyset

For alle som skal ta av opp til Vika (Vestbanekrysset) må man fortsette i motsatt løp helt ut til Filipstad, snu og følge Ring 1 tilbake.

Kart kjøremønster Bjørvika mars 2011

Kjøreråd til helgen: Kommer du fra syd/sydøst (E6/E18), og også selv om du skal direkte videre vestover på E18, kan det være best å unngå E18 Mosseveien inn mot sentrum. Følg heller E6 til Ryen. Derfra kan du enten kjøre ned i E18 Operatunnelen og følge strømmen/køen der, eller (trolig best) velge Ring 3 rundt byen til Fornebu eller E18 Drammensveien der.

Mandag morgen kl 06:00 er imidlertid alt klart, med tre gjennomgående kjørefelt i Operatunnelen, begge veier.

Aller siste brikke vil settes inn i Operatunnelen tidlig neste år, når Havnelagerkryssets nye ramper er ferdig. Da kan du kjøre av og på Operatunnelens vestgående løp også til/fra Sentrum S (danskebåtene, Kvadraturen, Festningen, Jernbanetorget, Oslo S). Køene ved rundkjøringen nedenfor Ekeberg vil da trolig være helt borte. Før sommeren blir også den nye brua, (Nordenga bru, en flott stålbru) over jernbanesporene ved Oslo S, ferdig og satt under trafikk (ny del av Ring 1), noe som vil ta unna trafikken mot Biskop Gunnerus gate/Schweigaardsgate/bussterminalen/Storgata/Akersgata og hele Sentrum N.

Køproblemene i denne beryktede og utskjelte rundkjøringen ved Ekebergskrenten vil forøvrig bedre seg betydelig allerede torsdag 24. mars i år når nye Sørenga bru åpnes, og trafikken inn mot Oslo S fra øst, og mot det gamle Bispelokket (rv 4), får flere felt og langt bedre flyt.

Bortkastede milliarder?

Rundkjøringen i krysset rv 190 Ekebergrampene - E18 Mosseveirampen. Foto: Scanpix
I dag åpnet bare første etappe av Norges største veiprosjekt noensinne. Bjørvikaløpet (senketunnelen) ble koblet sammen med Festningsløpet og Ekebergløpet, med toveis trafikk og danner den seks felt brede Operatunnelen. Men hva skjedde? Jo, det oppsto rekordlange køer i morges! Enkelte er forbannet og lurer på om milliardene er bortkastet.

Noe av dette, må man regne med, skyldes rett og slett forvirringen på åpningsdagen. Likevel blir det helt sikkert lange, seige køer fremover, lenge, for de som skal til Oslo sentrum!

Den rundkjøringen som er avbildet, er, som man ser, halvveis stengt. Dette er midlertidig. En så lenge på all trafikken gå nordover mot Gamlebyen, for så å svinge tilbake rundt vannspeilet ved Middelalderparken, så til Bispegata. Når rundkjøringen åpner og den nye veien mot Barcode og nye Dronning Eufemias vei åpner blir det flere felt og langt mindre kronglete. En ny bru skal føre trafikken videre mot Schweigaardsgate og Ring 1 over jernbanesporene ved Oslo S. Den øvrige inn Dronning Eufemias gate, omtrent der gamle E18 nå ligger tom for biler.

Når av- og påkjøringen til Operatunnelen ved Havnelageret er ferdig vil dessuten bare en brøkdel av trafikken som nå må tvinge seg gjennom denne ulykksalige rundkjørigen måtte gå der. De kanskje fleste vil da velge å kjøre gjennom Bjørvikaløpet, opp ved Havnelageret og rett inn i Sentrum (Vippetangen, Rådhusgata/kvadraturen, Jernbanetorget, Oslo S).

Fortsett å lese Bortkastede milliarder?

Bjørvika i Oslo – snart helt nytt kjøremønster

Mandag morgen 20. september 2010 kl 05:30 åpner den nye veisystemet i Bjørvika sin første etappe, etter 5 års byggetid. Det betyr at Bjørvikatunnelen mellom Loenga og Havnelageret blir satt under trafikk i begge løp. Dessuten åpner Grønliatunnelen, en lokalvei mellom Grønlia på sydsiden og Gamlebyen ved Kongsveien (den opp forbi Sjømannsskolen) på nordsiden. Mens andre etappe (sekundært vei- og gatenett) bygges ferdig vil det bli meget kronglete å kjøre for alle andre enn de som skal rett gjennom E18/rv190/E6. De bilistene som får disse store utfordringene et par år er alle som skal til/fra Oslo S, Ring 1, rv 4 Tøyen/Carl Berner, Kongsveien/Holtet, Rådhusgata/Sentrum S og danmarksbåtene ute på Vippetangen.

Vi snakker om åpningen av hoveddelen av Norges største, dyreste og mest kompliserte veianlegg gjennom tidene. Dette forandrer Oslo for all tid, slik Festningstunnelen gjorde det for omtrent 20 år siden. Overgangsfasen blir innviklet, men resultatet om et par år trolig meget oversiktlig og greit.

Les mer og vis oppklarende animasjon på kart for akkurat DITT kjøremønster (i overgangsfasen på et par år)

Oppdatering: Vegvesenet sier mandag morgen: Ta det rolig og følg skiltene

Du store opera

Operaen i Oslo
Mandag denne uka hadde jeg en anledning til å besøke det nye operahuset i Oslo. Som rimelig interessert i arkitektur var det en selvfølge å få tid til, men jeg har bevisst ventet til bygningen var ferdig. Jeg hadde besøk av to danske faglige kolleger, og mandag ettermiddag lot de seg overtale til et besøk, fem minutters spasertur fra hotell Royal Christiania.

Fortsett å lese Du store opera